Tagasi üles
Meediaväljaanded - Eesti Väitlusselts

Meediaväljaanded

Kategooria: Allikakriitilisus


Vali roll, kelle kohta lugemist jätkata:

See, millist infot ja millisel viisil meile edastatakse, mõjutab oluliselt meie arusaamu maailma toimimisest. Infoedastuse viis jällegi sõltub konkreetsest kanalist. Igal meediaväljaandel on oma eesmärk: riigimeedia edastab riigi poolt kodanikele jagatavat infot, avalik-õigusliku meedia eesmärk Eestis on pakkuda Eesti inimestele sõltumatut, erapooletut ja tasakaalustatud ajakirjandust, erameedia aga võib (sõltuvalt konkreetsest organisatsioonist) rohkemal või vähemal määral esindada just konkreetse kanali omanike huve. Sellest tulenevalt on iga meediakanali usaldusväärsuse hindamise juures oluline mõista, mida see kanal oma tegevusega saavutada üritab.

Rolli kohta sisu puudub.

Rolli kohta sisu puudub.