Tagasi üles
Sissejuhatus - Eesti Väitlusselts

Sissejuhatus


Mis on väitlus?

Väitlus on argumenteeritud seisukohtade esitamine ja põrkumine. Eesti Väitlusseltsi jaoks kätkeb väitlemine endas suurepärast võimalust arendada oskusi, ilma milleta 21. sajandil hakkama ei saa: avalik esinemine, selge eneseväljendus, kiire reageerimine, veenva info eristamine ebausaldusväärsest ja nii edasi. Käesolevas sissejuhatavas peatükis kirjeldame lühidalt väitlemise olemust nii mõttespordi kui ka suhtlusvormina.

Loe lähemalt

Suhtlusmudelid

Inimesed on liigina haruldased, sest kasutame omavahel suhtlemiseks keelt. Teisisõnu, kasutame omavahel info edastamiseks abstraktse iseloomuga sõnu, mille abil kirjeldame nii end ümbritsevat füüsilist maailma kui ka mittemateriaalseid nähtuseid (tundeid, ühiskonnakorraldust).

Loe lähemalt

Argumenteerimine

Argumenteerimine on oskus, mis aitab inimesel oma seisukohti efektiivselt väljendada. Argumenteerimine koondab kriitilise ja struktuurse mõtlemise ning eneseväljendusoskuseid. Argumenteerimisoskuse peamine tööriist on argument. Argumendi tundmine ja oskuslik kasutamine aitab mõtteid koondada ning neid edukalt esitada.

Loe lähemalt

Ümberlükkamine

Millegi üle arutlemine koosneb kahest poolest: argumendi esitamine ning sellele argumendile vastuvaidlemine. Konkreetsele argumendile vastamist nimetame ümberlükkeks. Kujundlikult tähendab see, et oma argumenti esitades ja tõestades paneb üks pool selle justkui püsti ning teine pool üritab argumendile vastu vaieldes seda ümber lükata. Pärast arutelu võib keegi kolmas pool või arutlejad ise otsustada, kas argument püsib […]

Loe lähemalt

Tõestamine

Argument — nagu varasematest peatükkidestki on selgunud — on mõtte ja eneseväljenduse vorm, mis koosneb väitest, seletusest, tõestusest ja järeldusest. Seega on tõestus väga oluline argumendi osis.

Loe lähemalt

Kõne

Avalik esinemine on paljude väitlejate esimene suur väljakutse. Uuringute järgi on see levinumaid hirme ning põhineb evolutsioonipsühholoogia järgi ürgsel ellujäämisinstinkil. Ebapopulaarne sõnavõtt oma väikese hõimu kaaslastele tähendas hõimust väljaarvamise riski, mis sellel ajal võrdus surmaotsusega. Hirmu esinemise ees tunnevad paljud  tänapäevalgi avalikult kõneldes, kuigi ratsionaalne alus sel puudub. Seega on algaja väitleja esimene väljakutse see […]

Loe lähemalt