Tagasi üles
Turniiril osalemine - Eesti Väitlusselts

Turniiril osalemine

Kategooria: Keskkooliväitlus


Väitlusturniiril saavad kõnelejad varem õpitu proovile panna ja enda võistlusväitluse kogemust arendada. Kuigi peatükis on eelkõige selgitatud kohapeal toimuvate väitlusturniiri ülesehitust, siis erinevused internetis läbi viidud turniiridega ei ole väga suured. Peamised erinevused seisnevad ajakava ülesehituses, aga iga turniiri ürituse kirjelduses on kõik olulised detailid alati selgelt välja toodud.

Vali roll, kelle kohta lugemist jätkata:

Eesti ja lääneriikide võistluste kontekstis saame rääkida eelkõige KK-formaadis ja BP-formaadis toimuvast väitlusturniirist. KK- ja BP-formaadil on küll erinevusi, aga üldiselt on turniiride struktuurid küllaltki sarnased.

Võistluse hommikul kogunevad kõik väitlejad turniiri toimumiskohta. Esmalt tuleb end registreerida, misjärel toimub võistluse avamine, peale mida ongi juba aeg esimeseks vooruks. Esimeses voorus määratakse pooled loosiga, mistõttu võib tiim kokku sattuda mistahes tiimiga. Edaspidi pannakse paaritus paika nii, et omavahel võistlevad võrdsete punktidega tiimid. Vaatamata sellele, kui palju on formaadist tulenevalt aega enne vooru algust ette valmistada, lähevad kõik tiimid kohe peale ettevalmistusaja lõppemist või paarituse nägemist määratud ruumi ja alustavad väitlust esimesel võimalusel.

Nii BP-turniiri kui ka KK-formaadi improvoorude ajal ei tohi kasutada välist abi ehk kaasuse kirjutamisel ei tohi üldjuhul otsida infot internetist, suhelda teiste tiimidega ega küsida abi treenerilt või tuttavatelt. Seega peab tuginema vaid enda teadmistele ja varasematele  kogemustele.

Võistlustel algab väitlus tavaliselt sellega, et kohtunik tutvustab ennast, vajadusel ka kõrvalkohtunikke. Vahel hindab väitlust mitu kohtunikku ning sellisel juhul on tegemist kohtunike paneeliga. Üks paneeli liige on juhtkohtunik, kelle ülesanne on kontrollida, et väitlusvoorus kõik sujuks. Temaga koos hindavad väitlust kõrvalkohtunikud, kes langetavad pärast väitluse lõppu küll otsuse, ent ei vastuta näiteks kõnelejate tutvustamise ega ruumis korra säilitamise eest. Samas võib juhtkohtunik anda ühele kaaskohtunikule ülesande aega võtta ehk sellisel juhul aitab ta väitlejale kõne ajal märku anda, kui palju aega on möödunud või kui palju aega on tema kõne lõpuni. Pärast paneeli tutvustamist küsib juhtkohtunik mõlemalt tiimilt kõnelejate järjekorda. Järjekord on oluline, sest see aitab kohtunikel igale kõnelejale õigesti punkte anda.

Väitluse lõppedes palub kohtunik kõigil ruumist lahkuda, et ta saaks hakata üksi või kõrvalkohtunikega otsust arutama. Võistlustel on enamasti tavaks, et otsus langetatakse 15 minutiga. Kui väitlus on väga tasavägine, siis võib aeg-ajalt juhtuda, et otsuse langetamiseks kulub rohkem aega.

Kui otsus on langetatud, kutsub kohtunik kõik väitlejad tagasi ruumi, kuulutab välja võitja ning põhjendab oma otsust. Soovi korral võivad väitlejad küsida isiklikku tagasisidet, mis on edasist arengut silmas pidades kindlasti väga kasulik. Kui turniiril on võimalus anda kohtunikele pärast vooru tagasisidet, tasub seda kindlasti teha — see aitab peakohtunikel järgmistes voorudes kohtunikke paremini planeerida.

Eelvoorude lõppedes saavad finaalvoorudesse tiimid, kellel on kõige rohkem punkte. Kui mitmel tiimil on sama palju punkte, siis saavad edasi need, kellel on suurem kõnelejapunktide summa. Finaalvoorudesse pääsemist kutsutakse väitluses murranguks.

Finaalvoorude paarituse puhul mängivad tiimipunktid endiselt rolli, aga veidi teisel moel. Nimelt paaritatakse omavahel kõige esimesena ja kõige viimasena edasi pääsenud tiim. Seejärel teisena ja eelviimasena edasi pääsenud tiimid ja nii edasi. Pooled määratakse finaalvoorudes loosi abil. Finaalvoorudes võitnud tiimid lähevad omavahel kokku, kuni jõutakse finaali, mille võitja kroonitakse turniiri võitjaks.

Kõik osalejad võivad (ja peaksidki!) jääma vaatama finaalvoore, sest nii saab õppida parimatelt. Turniiri lõpus toimub autasustamine, kus auhindu jagatakse eri kategooriates võistelnud tiimidele ja kõnelejatele.

KK-formaadis turniiril väideldakse enamasti teemasid, mille jaoks kõnelejatel on juba varem kaasused ette valmistatud. Tavaliselt avalikustatakse teemad umbes kuu aega enne turniiri ja see jätab piisavalt aega, et tiimikaaslastega kokku saada, teema kohta infot otsida ja kaasus valmistada.

Eesti tähtsaim KK-turniir on Eesti keskkoolide meistrivõistluste kolmeetapiline võistlussari, mille raames selgitatakse välja, kes on Eesti parimad keskkooliväitlejad. Igal võistlusel on tavaliselt viis eelvooru, millele järgnevad veerandfinaal, poolfinaal ja finaal. Vastavalt korraldustiimi otsusele võib mõnel turniiril olla vähem eelvoorusid või kohe poolfinaal või finaal. See oleneb ajalistest piirangust ja osalejate arvust. Põhikooliõpilastele toimuvad igal aastal ka Põhikoolide meistrivõistlused. Lisaks KKEMV-le ja PKEMV-le toimub teisigi väiksemaid vähemate eel- ja finaalvoorudega võistlusi.

Enamasti on võistlustel teema juba varem teada, seega on vaja enne vooru välja kuulutada vaid paaritus ning seejärel võib väitlusega alustada. Pooltest teavitatakse võistlejaid suure, kogu vajalikku infot sisaldava tabeli abil.

 

Jaatuse tulba tiimid väitlevad jaatavat poolt, Eituse tulba tiimid eitavat poolt. Ruumi tulbast saab teada, kus väideldakse ning huvi korral saab juba teada, kes on väitluse kohtunik(ud). Kui kõik väitlejad on jõudnud ruumidesse ja kohtunik on sissejuhatusega lõpetanud, siis hakkab väitlus pihta.

Kui võistluse kõik väitlusteemad on ette teada, siis toimib terve ülejäänud turniir ülesehituselt samamoodi. Väitluse lõppedes lähevad tiimid tagasi saali, kus saavad teada järgmise vooru paarituse. Kuna peale esimest vooru on paarituse aluseks tiimipunktid, siis on oluline mainida, et KK-formaadi puhul annab võit ühe punkti ja kaotus null punkti — võitude kogumisega saavad tiimid tõsta enda punktide arvu.

Juhul, kui tegemist on improturniiriga või mõned teemad kuulutatakse välja alles võistluse ajal, siis on enne väitlust kõigil aega kaasuse ettevalmistamiseks.

Improvoorude ajal kuulutatakse esmalt välja paaritus ning seejärel näidatakse järgmise vooru teemat. Jaataval tiimil on võimalus kaasust ette valmistada väitlusruumis, aga eitav tiim peab ise leidma koha, kus seda teha. Tavaliselt on ettevalmistusaeg 45 minutit või üks tund. Kui kaasused on valmis ja aeg täis, käib kõik samamoodi nagu ettevalmistatud kaasustega. 

Peatüki sissejuhatuses selgus, et improvoorude ajal on igasuguse välise abi kasutamine keelatud. Selle reegli puhul kehtib Eesti KK-formaadi väitlussturniiridel üks erand: online-turniiride puhul ei ole võimalik seda reeglit kuidagi jõustada, mistõttu on võrdse mänguvälja tagamiseks interneti kasutamine lubatud.

Eelvoorude lõppedes ongi kätte jõudnud aeg kuulutada välja murrang.

Rolli kohta sisu puudub.

Rolli kohta sisu puudub.