Tagasi üles
Kursusekavad - Eesti Väitlusselts

Kursusekavad

Kategooria: Õpetajale


Väitlusoskus – nagu iga teine oskus – areneb kõige kiiremini püsiva töö korral. Parim lahendus, kuidas õpilaste eneseväljendus- ning argumenteerimisoskust edendada, on väitlusalane huviring või valikaine. Samas saab argumenteerimismeetodit kasutada vahendina ka ainetundides, et õpingud kaasaksid õppijat pidevalt aktiivses rollis ning suunaksid noort sisu kriitiliselt analüüsima. Sellelt lehelt saab leida Eesti Väitlusseltsi koostatud kursusekavasid, mis toetavad alustavat väitlusõpetajat uue väitlustegevuse loomisel või aineõpetajat argumenteerimismeetodi kasutamisel.

Vali roll, kelle kohta lugemist jätkata:

Kursusekava "Meedia ja mõjutamine"

Kursus “Meedia ja mõjutamine” on üks kohustuslikest eesti keele kursustest. Eesti Väitlusseltsi loodud kursusekava ühendab endas kursuse peamised teemad ja õpitulemused, kuid kasutab nende saavutamiseks argumenteerimismeetodil põhinevaid tegevusi. Kursusekava kasutab nii Eesti Väitlusseltsi loodud õppematerjale kui ka koostööpartnerite loodud sisu, pakkudes kompaktse kokkuvõtte eri platvormidest ja materjalikogudest. Kursusekava on kättesaadav nii eesti kui ka vene keeles.

“Meedia ja mõjutamine” kursusekava

“Meedia ja mõjutamine” kursusekava_venekeelne

Kursuse “Meedia ja mõjutamine” venekeelsed materjalid

Kursusekava "Praktiline demokraatia"

Kursuse “Praktiline demokraatia” eesmärgiks on toetada gümnaasiumi riikliku õppekava sotsiaalainete valdkonnapädevusi ning ühiskonnaõpetuse õppeainet, pakkudes lisaks kohustuslikele kursustele süvenemist võimaldavaid teemakäsitlusi riigi ja demokraatia toimimisest. Kirjelduses avatakse õppeaine õpitulemused, õppesisu ja õppetegevus nii, et võimalusel saab kursust kasutada ka ühiskonnaõpetuse teemavaldkondade „Ühiskond ja selle areng“, „Riik ja demokraatlik riigivalitsemine“ ja „Kommunikatsioon ja infopädevus“ õpetamisel ühe ühiskonnaõpetuse kursuse raames (35 tundi). Kursusekavas kirjeldatud tegevused rakendavad läbivalt argumenteerimismeetodit, soosides seeläbi õpilase aktiivset kaasatust ning argumenteerimis- ning kriitilise mõtlemise oskuste arengut.

Kursuse “Praktiline demokraatia” kava

Võistlusväitlusele keskendunud kursusekava

Selle kursuse eesmärk on anda õpilastele teadmised väitlemise põhitõdedest: argument, ümberlüke, raamistamine. Kursuse on üles ehitatud vastavuses Eesti Väitlusseltsi väitluskalendriga ning võtab arvesse hooaja jooksul toimuvate turniiride eripärasid. Kursus sobib hästi õpilastele, kellel on huvi väitluse kui võistlusliku huviala vastu. Kursuse ajaplaanis on välja toodud järjekord, mille alusel teemasid käsitleda, ning soovitused materjalide ja harjutuste osas.

Kursusekava_võistlusväitlus

Rolli kohta sisu puudub.

Rolli kohta sisu puudub.