Tagasi üles
Lõpukõne - Eesti Väitlusselts

Lõpukõne

Kategooria: Keskkooliväitlus


Lõpukõne on lühike kokkuvõttev kõne, mille esitab mõlema poole esimene või teine kõneleja. Kolmandad kõnelejad ei saa lõpukõnesid teha.

Vali roll, kelle kohta lugemist jätkata:

Lõpukõnede järjestus on ümberpööratud – esimesena kõneleb Eituse lõpukõneleja, seejärel Jaatuse lõpukõneleja. Vahemärkuseid neis kõnedes pakkuda ei tohi.

Lõpukõne eesmärk on selgitada kohtunikule, miks üks või teine pool võitis väitluse, mitte teha järjekordseid ümberlükkeid. Lõpukõne peaks keskenduma suuremale pildile, mitte üksikutele ümberlüketele või argumentidele. Lõpukõnet tehes võib ennast ette kujutada erapooliku kohtuniku rollis, kes annab väitlusest kallutatud ülevaate.

Lõpukõneleja ei tohi lisada väitlusesse uusi argumente ega ümberlükkeid.

Lõpukõnelejaid painab tihti küsimus, kuidas muuta keskpärane lõpukõne väga heaks. Vastus peitub veenvuses. Keskpärane lõpukõne annab ülevaate väitluses toimunust, väga hea lõpukõne veenab aga kohtunikku selles, kumb pool võitis.

Veenvuse tõstmiseks on mitmeid võimalusi. Esiteks võib astuda väitlusest samm väljapoole: kuidas kõrvalseisja võiks seda väitlust hinnata? Mis olid need kaalukohad, mille alusel väitluse pooli võrrelda? 

Teiseks võib kõneleja luua narratiivi, näiteks paigutades ennast väitluse peamise huvigrupi liikme kingadesse: kuidas kummagi poole kaasus inimesi päriselt mõjutaks?

Mõnikord võib juhtuda, et Eituse kolmas kõneleja (või lõpukõneleja) tuleb välja millegi täiesti uuega. Sel juhul peaks Jaatuse lõpukõneleja adresseerima ebaausat võtet, kuid mitte keskenduma uue mõtte täielikule ümberlükkamisele.

Lõpukõnede ajaks on kohtunikud kuulamisest väsinud ja võivad juba mõelda võitja otsustamisest. Hea lõpukõne võiks muudest väitluskõnedest selgelt eristuda, vaadates väitlust värske pilguga. Kasu on ka huumori, lihtsate ja tabavate näidete  kasutamisest.

MM-treeneri nipinurk

Juhul kui Eituse kolmandas kõnes tuleb välja palju uusi mõtteid, millele Jaatus väitluse võitmiseks kindlasti vastama peaks, siis tuleb Jaatuse lõpukõnelejal olla valmis tegema ümberlükkeid viisil, mis seob neid ka varem kõlanuga. Ideaalsel juhul suudab väitleja piiripealselt uusi ümberlükkeid esitada nii, et kõne struktuur täidab ikkagi lõpukõne eesmärki ehk näitab võrdlevalt, miks ta tiim on väitluse võitnud.

Individuaalsed harjutused

Lõpukõnedes paremaks saamiseks on kasu kohtunikutööst. Väitluse hindamine aitab mõista, kuidas väitlusest samm väljapoole astuda ning olulisi kaalukohti leida. Veel aitab see mõelda nagu kohtunik: mis aitab tõsta kõneleja veenvust ning väitlusele paremini pihta saada? Võimaluse korral tasub mõnikord väitlusklubis olla kohtunik või käia põhikooli/BP-turniiridel kohtunikutööd tegemas. Samuti võib kodus väitlusvideotele kohtunikku mängida.

Viited lisamaterjalile

Otsingusõnad: reply speech, summary speech

Lõpukõnesid tuleb hinnata selle järgi, kui tervikliku ja veenva ülevaate kõneleja väitlusest andis. Mida paremini väitleja olulistele kaalukohtadele pihta sai ning neid enda tiimile kasulikult kaaluda oskas, seda parema lõpukõnega oli tegemist.

Kui kõneleja kasutab lõpukõnes uut materjali, siis seda ei peaks kohtunik otsuse tegemisel arvesse võtma.

Juhised juhendajale

Algajatel väitlejatel on kombeks lõpukõne ajal esitada kolmandale kõnele sarane kõne, lihtsalt lühemalt. See pole aga lõpukõne eesmärk. Lõpukõnet ei peaks esitama ümberlükete haaval, vaid see peaks olema terviklik ülevaade väitlusest. Hea võrdlus on mõelda lõpukõnelejast kui erapoolikust kohtunikust, kes väitlust hindab. 

Seejuures peaks kõne olema võimalikult lihtsasti jälgitav. Kui esimese, teise, kolmanda kõne puhul üritatakse aja sisse mahutada võimalikult palju sisu, siis lõpukõne puhul võiks rohkem rõhku panna stiilsele esitusele. 

Lõpukõnede arendamiseks võib õpilastega arutada erinevaid lähenemisi, kuidas muuta kõne ülevaatlikumaks, huvitavamaks ja lihtsamini jälgitavaks.

Grupiharjutused

Väitlus, kus õpilased saavad olla kohtunikud, teha otsuse ning seda põhjendada.

Viited lisamaterjalile

Otsingusõnad: reply speech, summary speech

Lõpukõne slaidiesitlus