Tagasi üles
Ajalugu - Eesti Väitlusselts

Ajalugu

Kategooria: Tunnikavad


Väitlus ei ole üksnes võistluslik hobi, vaid ka meetod, mida on võimalik rakendada igas ainetunnis: nii argumenteerimine, info kriitiline analüüsimine kui ka avalik esinemine kuuluvad väitluse juurde. Eesti Väitlusselts on aegade jooksul loonud hulganisti väitlusmeetodile tuginevaid tunnikavasid, mille abil saavad aineõpetajad juhtida oma õpilasi enda mõtteid põhjalikumalt selgitama ning õpikaaslaste arvamusega arvestama.

Vali roll, kelle kohta lugemist jätkata:

Ajalugu sai täis!

Õpilased kordavad eelmisel õppeaastal ajalootunnis õpitut ja otsustavad, milline ajalooline isik neile kõige rohkem meeldis. Tund võib olla ka õppeaasta viimane tund, mis annab võimaluse teha järeldusi ja võtta kokku aasta jooksul õpitut. Tunnikava sobib õpilastele 7.–12. klassini.

Ajalugu sai täis!

Antiikkultuur

Õpilased uurivad erinevate antiikkultuuride leiukohti ning argumenteerivad teemadel, mis tekitavad ühiskonnas diskussiooni. Tunnikava on mõeldud 7.–9. klassidele.

Antiikkultuur

Genotsiid 20. sajandil

Õpilased töötavad gruppides, et leida informatsiooni genotsiidide kohta 20. sajandil. Õpilased esitavad leitud info klassikaaslastele ning kasutavad näiteid, et tugevdada oma argumente. Tunnikava sobib 7.–9. klassi õpilastele.

Genotsiid 20. sajandil

II maailmasõda Aasia riikides

Õpilased kordavad iseseisvalt II maailmasõja materjali, võrreldes erinevate riikide olukordi Euroopas ja Aasias. Õpilased koostavad neile määratud riikide kohta gruppides esitlusi. Tunnikava sobib 10.–12. klassi õpilastele.

II maailmasõda Aasia riikides

Mao Zedongi reformid Hiinas

Õpilased õpivad Mao Zedongi reformide kohta Hiinas, vaadates dokumentaalfilmi, tehes märkmeid ning leides olulist informatsiooni, mida õpilased on võimelised hiljem klassile esitama. Tunnikava on suunatud 10.–12. klassi õpilastele.

Mao Zedongi reformid Hiinas

Napoleon ja tema aeg

Õpilased käituvad kui uurivad ajakirjanikud, kirjutades artiklit Napoleoni kohta. Õpilased püüavad mõista seoseid Napoleoni iseloomu ja tegude vahel. Tunnikava on mõeldud 7.–9. klassi õpilastele.

Napoleon ja tema aeg

Raudne eesriie

Õpilased üritavad mõista raudse eesriidega kaasnevat elukorraldust ja liikumispiiranguid. Õpilased kujundavad enda arvamust antud teemal arvamuskaalude meetodit kasutades. Tunnikava on suunatud 10.–12. klassidele.

Raudne eesriie

 

Tööstusrevolutsiooni tagajärjed

Õpilased arutlevad lapstööjõuga seonduvate probleemide ja põhjuste üle. Tunni eesmärk on jõuda konsensuseni, millal, kus ja miks on lapstööjõud vajalik. Õpilased kujundavad enda arvamuse küsimuse kohta kasutades arvamuskaalude meetodit. Tunnikava on suunatud 7.–9. klassidele.

Tööstusrevolutsiooni tagajärjed

Rolli kohta sisu puudub.

Rolli kohta sisu puudub.