Tagasi üles
Inimeseõpetus - Eesti Väitlusselts

Inimeseõpetus

Kategooria: Tunnikavad


Väitlus ei ole üksnes võistluslik hobi, vaid ka meetod, mida on võimalik rakendada igas ainetunnis: nii argumenteerimine, info kriitiline analüüsimine kui ka avalik esinemine kuuluvad väitluse juurde. Eesti Väitlusselts on aegade jooksul loonud hulganisti väitlusmeetodile tuginevaid tunnikavasid, mille abil saavad aineõpetajad juhtida oma õpilasi enda mõtteid põhjalikumalt selgitama ning õpikaaslaste arvamusega arvestama.

Vali roll, kelle kohta lugemist jätkata:

Festivalid ja pidustused

Õpilased analüüsivad valentinipäeva tähendust foorumväitluse kaudu. Klass arutleb selle üle, kas valentinipäev peaks saama vähem tähelepanu. Tunnikava sobib 7.–9. klassile.

Festivalid ja pidustused

Ole teadlik, mitte sõltuv!

Õpilased mõtlevad välja erinevaid konstruktiivseid lahenduskäike riskiolukordades: suitsetamine/alkoholi liigtarbimine/narkootikumid ning analüüsivad nendesse sattumise põhjuseid. Tunnikava sobib 7.–9. klassile.

Ole teadlik, mitte sõltuv!

Puberteet – muutuste aeg

Õpilased arutavad puberteedi ajal toimuvaid muutuseid. Õpilased üritavad leida argumente, miks teismeiga on hea aeg ning põhjuseid, miks see ei ole kõige parem eluetapp. Õpilased töötavad gruppides, et dramatiseerida ühte muutust, mis puberteedi ajal aset leiab. Tunnikava sobib 7.–9. klassile.

Puberteet – muutuste aeg

Rolli kohta sisu puudub.

Rolli kohta sisu puudub.