Tagasi üles
Sõnastik - Eesti Väitlusselts

Sõnastik

Kategooria: Lisalugemine


Väitlusmaastikul kasutatakse palju inglisekeelseid termined, selleks, et neis oleks kergem orienteeruda, on siin ära toodud kõik tähtsamad sõnad, mille tähendust võiks teada.

Vali roll, kelle kohta lugemist jätkata:

Inglisekeelsete terminite sõnastik

 • Affirmative – jaatus
 • Ballot – kohtunikuleht, kohtuniku hääl
 • Bin room – nõrgim väitlus jõupaaritusega turniiril
 • Bottom half (BP) – teine lauapool BPs
 • Bracket (tab) – rühm paarituse alusena
 • Break – murrang
 • Break room – väitlus, kust on võimalik finaalvoorudesse jõuda jõupaaritusega turniiril
 • Bubble room – väitlus, kust on võimalik finaalvoorudesse jõuda jõupaaritusega turniiril, aga edasijõudmine pole kindel
 • Bye round – puhkamisvoor
 • CA (Chief Adjudicator) – peakohtunik
 • Case – kaasus
 • Caseline – põhiseisukoht
 • Chair – juhtkohtunik
 • Clash – väitlusküsimus
 • Clash (tab) – hindamispiirang
 • Closing government (CG) – Teine valitsus (2V)
 • Closing opposition (CO) – Teine opositsioon (2O)
 • Counterprop – vastuplaan(i) tegema
 • Cut (from tab) – võistluselt välja arvama
 • DCA (Deputy Chief Adjudicator) – abipeakohtunik
 • Dummy – asendusvõistkond
 • EFL (English as Foreign language) – inglise keelt võõrkeelena rääkiv väitleja/tiim
 • ESL (English as Second Language) – inglise keelt teise keelena rääkiv väitleja/tiim
 • Equity – õiglus
 • First–person motion – agendiga teema
 • Flow – väitlusmärkmed
 • High–high pairing – kõrge–kõrge paaritus
 • High–low pairing – kõrge–madal paaritus
 • Inrounds – eelvoorud
 • Ironman – üheliikmeline tiim
 • IV (inter–varsity) – ülikoolidevaheline turniir
 • Low–point win – madalapunktiline võit
 • Motion – väitlusteema
 • Mutually exclusive – üksteist välistav
 • Negative – Eitus
 • Opening government (OG) – Esimene valitsus (1V)
 • Opening opposition (OO) – Esimene opositsioon (1O)
 • Opposition (Opp) – eitus (WSDC), opositsioon (BP)
 • Outline – kõne tutvustus
 • Outrounds – finaalvoorud
 • Pairing – paaritus
 • Point of information – vahemärkus
 • Power pairing – jõupaaritus
 • Prep(aration) – ettevalmistus
 • Prep(are) – ettevalmistama
 • Prop/Opp–heavy (motion) – Jaatuse/Eituse poole kaldu teema
 • Proposition (Prop) – Jaatus (WSDC), valitsus (BP)
 • Pull–up (team) – võistkond, kes jõupaaritusega turniiril väitleb konkreetses voorus endast suurema väitude arvuga tiimidega
 • Random pairing – juhupaaritus
 • Rebuild – taastugevdus
 • Rebuttal – ümberlüke
 • Reply – lõpukõne (WSDC, KK formaadis)
 • Roll – juhtkohtunikku välja hääletama
 • Runner – kohtunikulehe turniiridirektorile viija
 • Signpost – viitama kõne osale
 • Spar – harjutusvoor
 • Strike (tab) – hindamispiirang
 • Sweep – ühe lauapoole võit BPs
 • Swing – asendusvõistkond
 • Tab – paaritus, paaritama, turniiri tulemused
 • Table (BP) – lauapool
 • Tabmaster – turniiridirektor
 • Teamline – tiimijoon
 • This House – Valitsus, teema sõnastuses ilma konkreetse tähenduseta fraas
 • Top half (BP) – esimene lauapool BPs
 • Track – programm, nt võistluse või sündmuse osa
 • Whip (BP) – kokkuvõttev kõneleja BPs
 • Wing – kõrvalkohtunik

Rolli kohta sisu puudub.

Rolli kohta sisu puudub.