Tagasi üles
Matemaatika - Eesti Väitlusselts

Matemaatika

Kategooria: Tunnikavad


Väitlus ei ole üksnes võistluslik hobi, vaid ka meetod, mida on võimalik rakendada igas ainetunnis: nii argumenteerimine, info kriitiline analüüsimine kui ka avalik esinemine kuuluvad väitluse juurde. Eesti Väitlusselts on aegade jooksul loonud hulganisti väitlusmeetodile tuginevaid tunnikavasid, mille abil saavad aineõpetajad juhtida oma õpilasi enda mõtteid põhjalikumalt selgitama ning õpikaaslaste arvamusega arvestama.

Vali roll, kelle kohta lugemist jätkata:

Determinant

Õpilased harjutavad astakuga kolm determinandi väärtuse leidmist. Õpilased kasutavad argumenteeritud suulist eneseväljendust ning üritavad mõista argumendistruktuuri ja loogikat võrreldes erinevaid argumente. Tunnikava sobib 10.–12. klassile.

Determinant

Kolmnurga pindala

Õpilased harjutavad kahte viisi, kuidas arvutada kolmnurga pindala. Õpilased rikastavad oma mõtlemist erilise koostöö kaudu, suheldes kaaslaste ja õpetajaga. Tunnikava sobib 7.–9. klassile.

Kolmnurga pindala

Rolli kohta sisu puudub.

Rolli kohta sisu puudub.