Tagasi üles
Väitlusteemad - Eesti Väitlusselts

Väitlusteemad


Valige filter
Teema Algajale sobiv Plaaniga
Eestis tuleks jõuliselt vähendada üldkeskhariduse õppekohti Jah Jah
Türgi tuleks võtta Euroopa Liitu Ei Jah
EL on Eestile toonud rohkem kasu kui kahju Ei Ei
Keskharidus peaks olema kohustuslik Ei Jah
Palgaarmee on Eestile kasulikum kui kohustuslik kaitseväeteenistus Jah Ei
Eestis tuleks kehtestada kohustuslik koolivorm Jah Jah
Avalikus kohas suitsetamist ei tohiks keelata Jah Ei
Isikupuutumatuse rikkumine valitsuse poolt on põhjendatud Jah Jah
Surmanuhtlus on põhjendatud Jah Jah
Avalikud rahutused on aktsepteeritav protestivorm Jah Ei
Riigid peaksid märgatavalt tõkestama võimalusi minna õppima erialasid, mille lõpetanud leiavad tööturul vähe rakendust Jah Jah
Poks tuleks keelustada Jah Jah
Väidelda sobib ükskõik milliste teemade üle Jah Ei
Välismaal töötavate inimeste palgalt arvestatavatest maksudest tuleks osa maksta töötaja lähteriigile Ei Jah
Gentrifikatsiooni tuleks jõuliselt takistada Ei Jah
Vanemahüvitise võrdsustamine on põhendatud Jah Jah
Inimese kloonimine tuleks keelata Ei Jah
Valimistesti edukalt läbinud peaksid saama lisahääle Jah Jah
Üldhariduskoolidel peaks olema õigus korraldada sisseastumiskatseid 1. klassi Jah Jah
Anarhism on toimiv ideoloogia Jah Ei
Seaduse mõtet tuleks eelistada seaduse sättele Jah Jah
Riigiettevõtete juhtkondades peaks kehtestama sookvoodid Jah Jah
Kõik lastega seotud meditsiinilised otsused peaksid tegema arstid, mitte lapsevanemad Ei Jah
Vanemad peaksid saama oma lapse sugu valida Jah Jah
Riskikapitali fookus laienemisel kasumlikkuse saavutamise asemel on kahetsusväärne Ei Ei
Raskustes ettevõtte päästmise eest peaks riik alati saama ettevõttes osaluse Ei Jah
Kosmose uurimise ja koloniseerimisega peaksid tegelema erafirmad Ei Jah
Eestis tuleks kehtestada majoritaarne valimissüsteem Ei Jah
Eestis peaks valimas käimine olema kohustuslik Jah Jah
Alkoholi kättesaadavuse piiramine on põhjendatud Jah Jah
Kokkuleppemenetlused tuleks keelata Ei Jah
Ilukirurgilised operatsioonid, milleks puudub meditsiiniline vajadus, tuleks keelustada Jah Jah
Samasoolistel inimestel peaks olema õigus lapsi adopteerida Jah Jah
Eestis tuleks suitsetamist jõulisemalt piirata Jah Jah
USAna lõpetaksime erilised suhted Saudi Araabiaga Ei Jah
Koolilehtede tsensuur on põhjendatud Jah Jah
Vangidel peaks olema võimalus vähendada oma karistust, osaledes katsealustena ravimite kliinilistes uuringutes Ei Jah
Aafrika riikidele tuleks anda odavamaid AIDSiravimeid Jah Jah
Lääs peaks aitama Kolmandat Maailma oma põllumeeste arvelt Ei Jah
Hädavajalike teenuste osutajatel peaks olema streikimine keelatud Ei Jah
Kõik usud peaksid lubama geipreestreid Ei Jah
Spordiliigad peaksid märgatavalt maksustama rikkamaid meeskondi ning jaotama saadud tulu ümber vaesematele meeskondadele Ei Jah
Majanduskriiside ajal peaks vähendama tööstuste keskkonnanõudeid Ei Jah
Eluaegsetel vangidel peaks olema võimalus valida karistuseks surmanuhtlus Jah Jah
Väitlus on ajaraiskamine Jah Ei
Mehena sündimine on privileeg Jah Ei
EL peaks liikuma suurema föderaliseerumise suunas Ei Jah
Eestis peaks kehtestama suuremahulised varamaksud Jah Jah
Surmanuhtlus on ebamoraalne Jah Jah
Eesti valimiskünnist peaks langetama Ei Jah
Monopolidevastase regulatsiooni peaks ära kaotama Ei Jah
Organiseeritud religioon on toonud inimkonnale rohkem kahju kui kasu Ei Ei
Euroopa Liit peaks võimaldama endaga liitumist kõigile soovijatele Jah Jah
Riigi toetus venekeelsele meediale Eestis on põhjendatud Jah Jah
Eestis tuleks keelustada hasartmänguasutused Jah Jah
Dopingu kasutamine spordis tuleks seadustada Jah Jah
Euroopa Liit peaks põllumajandustoetused kaotama Ei Jah
Inimese õigust säilitada au ja väärikus tuleks eelistada sõnavabadusele Ei Ei
Lääs peaks suhetes Vladimir Putini režiimiga valima praeguse väärtuspõhise poliitika asemel pragmaatilise reaalpoliitika Ei Jah
Riikide sotsiaalmajandusliku sõltumatuse jätkuv kahanemine rahvusvahelisel areenil on toonud rohkem kahju kui kasu Ei Jah
Naistele peaks kehtima madalam tulumaksumäär Jah Jah
Varale tuleks kehtestada ülempiir Jah Jah
Lastel peaks olema kohustus oma pensionäridest vanemaid ülal pidada Jah Jah
Meedia tsensuur on ebamoraalne Jah Ei
''Kullakaevamine'' peaks olema taunitav Jah Ei
Mina on tähtsam kui meie Jah Ei
Naisi peaks aktiivselt julgustama mitte lapsi saama Ei Jah
Inimorganite müümine tuleks seadustada Jah Jah
Lääneriigid peaksid märgatavalt raskendama ettevõtete koostööd Hiinaga (nt. tootmine, outsourcing, müük) Ei Jah
Riigipiirid peaks kaotama Ei Jah
Miljardär olla on ebamoraalne Jah Ei
Riigi kulul kõrghariduse saanud noored peaksid töötama vähemalt 3 aastat pärast hariduse saamist Eestis Jah Jah
Eestis tuleks takistada juurdepääsu Vene propagandameediale Jah Jah
Riik peaks lõpetama kultuuri rahastamise Ei Jah
Sotsiaalmeedia tõus peamiseks uudistekanaliks on kahetsusväärne Jah Ei
Kohustuslikud AIDSitestid (Eestis) on põhjendatud Jah Jah
Euroopa riigid peaksid keelama vaenu õhutavad parteid Ei Jah
Sõjaline sekkumine siseriiklikesse konfliktidesse inimõiguste kaitseks on põhjendatud Ei Jah
Kiriku ja riigi lahushoidmine on põhjendatud Ei Ei
Eurotsoonis jätkata soovivad riigid peaksid suutma iseseisvalt riigieelarve kriisidest väljuda Ei Jah
Arenenud riigid peaksid vähemusrahvaste enklaave aktiivselt lõhkuma Ei Jah
Eestis on valimistel lapsevanematele iga lapse eest lisahääle andmine põhjendatud Jah Jah
Eesti peaks rahvahääletusi (elektroonilisi rahvahääletusi) oluliselt rohkem kasutama Jah Jah
ÜRO Julgeolekunõukogu alaliste liikmete ringi tuleks laiendada Jah Jah
Keskkonnakaitseliikumised peaksid tegema suurettevõtetega koostööd nendele vastandumise asemel Ei Jah
Valitsused peaksid pidama terroristidega läbirääkimisi Jah Jah
Abieluvaralepingud peaksid olema keelatud Ei Jah
Eestis peaksid kehtima EL nõuetest rangemad loomade peaolu reeglid Ei Jah
HIV-d põdevad inimesed peaksid tööandjat oma seisundist teavitama Ei Jah
Turvaliste alade liikumine, mis üritab piirata ülikoolilinnakutes sõnavabadust, on kahetsusväärne Ei Jah
Perioodõpe koolides on põhjendatud Jah Jah
Lääneriikides peaks soodustama maal elamist Jah Jah
Abivajavatele peredele peaks nende laste akadeemiliste tulemuste põhjal maksma lisatoetust Jah Jah
Euroopa Liidule tuleks valida president Ei Jah
Paralleeluniversumis planeedil X elavad inimesed peaksid tsivilisatsiooni algusaegadel püsiva ühiskonnakorraldusena valima kapitalismi asemel kommunismi Ei Jah
Kommunaalettevõtted peaksid olema eraomandis Ei Jah
Internaatkoolid on lastele kasulikud Jah Jah
Sõjatööstus on toonud rohkem kasu kui kahju Ei Ei
Arstiteaduses tuleks kasutusele võtta alternatiivmeditsiini meetodid Jah Jah
Mehitatud kosmoselendude riiklik rahastamine on põhjendatud Ei Jah
Laste saamine on ebamoraalne Jah Ei
Laste füüsilise karistamise keelustamine on põhjendatud Jah Jah
Kommertslennundus peaks olema keelatud Jah Jah
Kohalikud politseijuhid peaksid olema demokraatlikult valitud Ei Jah
Riigid peaksid pürgima väiksema rahvaarvu poole Jah Jah
Terroristide ülekuulamisel peaks olema jäävate tagajärgedeta piinamine lubatud Jah Jah
Endised koloniaalriigid peaksid tagastama kultuuripärandid nende päritolumaadele Ei Jah
Eutanaasia peaks olema legaalne Jah Jah
Arstid peaksid isiklikult vastutama tehtud ravivigade eest Ei Jah
Seksuaalkurjategijate nimed tuleks avalikuks teha Ei Jah
Soolise diskrimineerimise vastu eksijaid tuleks kriminaalkorras karistada Ei Jah
Arengumaadele tuleks anda odavamaid ravimeid Jah Jah
Riigid ei peaks kuidagi tunnistama abielu ja pakkuma sellega kaasnevaid hüvesid (nt. ühine tulumaksudeklaratsioon) Ei Jah
Maailma parimad päevad on veel ees Jah Ei
Kondoomiautomaatide paigaldamine koolidesse on põhjendatud Jah Jah
Sotsiaalmeedias peaks olema kõik poliitilised reklaamid keelatud Ei Jah
Videomängude arendajaid tuleks kohustada looma rohkem naiskangelastega mänge Jah Jah
Eestisse tuleks rajada tuumajaam Jah Jah
Tsensuur õõnestab inimeste põhivabadusi Ei Ei
Organiseeritud religioonist on rohkem kahju kui kasu Jah Ei
Alaealiste kuritegevuse piiramiseks tuleks neid karmimalt karistada Jah Jah
Usukoolidel peaks olema kohustus andma riikliku õppekava kohast laiapõhjalist seksuaalõpetuse tunde Ei Jah
Negatiivsed poliitreklaamid tuleks keelata Jah Jah
Heatahtlik diktaator on parem kui demokraatlik riigikord Jah Ei
Moraal sõltub kultuurist Jah Ei
Sisseastumiskatsed enne keskkooli on põhjendatud Jah Jah
Linnakeskkond valmistab inimest eluga toimetulekuks paremini ette Jah Ei
Kõik tulirelvad tuleks keelata Jah Jah
Täielik tuumarelvastuse desarmeerimine ei ole põhjendatud Ei Jah
Õpetajatel peaks olema õigus kasutada füüsilist karistamist Jah Jah
Kõik usud peaksid lubama preestritel abielluda Ei Jah
Vanemad ei peaks oma lastele õpetama, et jõuluvana on olemas Jah Jah
Loomaaiad tuleks keelata Jah Jah
Kergete narkootikumide legaliseerimine on põhjendatud Jah Jah
Inimestel peaks olema valimistel hääli pöörvõrdeliselt nende jõukuse tasemega Ei Jah
Loomaõiguslaste liikumine peaks väljasuremisohus loomade päästmise asemel keskenduma kõikide loomade heaolu maksimeerimisele Jah Jah
Euroopa peaks üle minema proportsionaalsele tulumaksule Ei Jah
Maksuametil peaks olema õigus retrospektiivselt maksustada ettevõtteid, kes on ära kasutanud auke seadusandluses Ei Jah
Ametiühingute nõrk positsioon Eestis on kahetsusväärne Ei Ei
Kõik usud peaksid lubama naispreestreid Ei Jah
Immigratsioon on Euroopa Liidule kasulik Jah Ei
Rahvusvaheliste teadusgrantide taotlused peaksid olema anonüümsed Ei Jah
Riik peaks toetama kodu omamist Jah Jah
Liha söömiseks peaks inimene looma ise tapma Ei Jah
Kõik narkootikumid peaksid olema legaliseeritud Jah Jah
Meedia kasutamine avaliku arvamuse kujundamiseks on ebamoraalne Jah Jah
Kohtunikke peaks valima rahvas Ei Jah
Rasvastele toitudele tuleks kehtestada aktsiisimaks Jah Jah
Toiduainete geneetiline modifitseerimine on põhjendatud Jah Jah
Lihtkultuuri maksustades peaks toetama kõrgkultuuri Ei Jah
Sisuturunduse levik on kahetsusväärne Jah Ei
Kõik tehisintellektid peaksid vastama Asimovi kolmele seadusele Ei Jah
Ihunuhtluse kasutamine karistusviisina on põhjendatud Jah Jah
Asendusemadus on ebamoraalne Ei Ei
Sõjatehnika arendamine toob ühiskonnale kasu Jah Ei
TV-l on ühiskonnale kahjulik mõju Jah Ei
Kõik palgad peaksid olema avalikud Jah Jah
Feministlik liikumine peaks aktiivselt nõudma, et riik maksaks kodustele naistele palka Jah Jah
Pantvangivõtjatele lunaraha maksmine peaks olema karistatav Ei Jah
Välisinvesteeringuid tuleks piirata Jah Jah
Isaduspuhkus peaks olema kohustuslik Ei Jah
Kodanikuõiguste piiramine terrorismi vastu võitlemise eesmärgil on põhjendatud Ei Jah
Võistkonnaspordis peaks soopõhiste kategooriate asemel mehi ja naisi olema võistkondades võrdselt Ei Jah
Mehed ja naised on võimelised võrdselt igasugust tööd tegema Ei Ei
Lapsevanemad peaks keelama oma lastel kasutada sotsiaalmeediat kuni põhikooli lõpuni Jah Jah
Keskkonnakahjude eest vastutab ennekõike inimene Ei Ei
Jõuluvana on olemas Jah Ei
Euroopa Liit peaks sanktsioneerima liikmesriike, mis süstemaatiliselt rikuvad õigusriigi põhimõtteid Ei Jah
Ebatervislikku toitu peaks kõrgemalt maksustama Jah Jah
Avalik-õiguslik meedia tuleks erastada Jah Jah
Polügaamia peaks olema legaalne Jah Jah
Alaealiste iluoperatsioonid peaksid olema keelatud Jah Jah
Kaitseväeteenistus peaks olema Eestis kohustuslik Jah Jah
Ameerika Ühendriikide taandumine “globaalse politsei” rollist on kahetsusväärne Ei Ei
Meedia ei peaks pöörama tähelepanu poliitikute eraelule Jah Jah
Euroopa Liit peaks Ungari Euroopa Liidust välja viskama Ei Jah
Demokraatia kehtestamine jõuga on põhjendatud Jah Jah
Riik peaks lõpetama kultuuri toetamise Ei Jah
Raha rikub inimest Jah Ei
NATO tuleks laiali saata Jah Jah
Riik peaks lõpetama kunsti toetamise Ei Jah
Artikas toimuva majandustegevuse osas peaks olema otsustamisõigus kohalikel põliselanikel Ei Jah
Alkoholitootjad peaksid rahaliselt vastutama alkoholist põhjustatud tervisekahjustuste eest Ei Jah
Hollywoodil on maailmale kahjulik mõju Jah Ei
Natsionalism on kahjulik ideoloogia Jah Ei
Karmimad karistusmäärad vähendaksid kuritegevust Jah Ei
Parem olla õnnelik siga kui õnnetu Sokrates Jah Ei
Inimõiguste jõuga kaitsmine on põhjendatud Jah Jah
Inimese minek Marsile on põhjendatud Jah Jah
Autojuhtidel tuleks keelata mobiiltelefoniga rääkimine Jah Jah
Kaheparteisüsteem on parem kui mitmeparteisüsteem Jah Jah
Teaduse ja tehnoloogia kiire areng on ühiskonnale kahjulik Jah Ei
Iludusvõistlused on ühiskonnale kahjulikud Jah Ei
Lapsehoolduspuhkuse jagamine võrdselt mõlema vanema vahel peaks olema kohustuslik Jah Jah
Euroopa Liidus tuleks väikeste liikmesriikide seisukohti suurte omadest vähem arvestada Ei Jah
ERR peaks rahastama Eesti drag race'i Ei Jah
Laste löömine peaks olema kriminaalselt karistatav Jah Jah
Eestis tuleks kehtestada astmeline tulumaks Jah Jah
Eestis peaks valimisõigus algama 16. eluaastast Jah Jah
Rahvusvahelised korporatsioonid on põhjustanud rohkem kahju kui kasu Jah Ei
Juudi diasporaal peaks olema õigus osaleda Iisraeli valimistel Ei Jah
Magustatud jookide kõrgemalt maksustamine on põhjendatud Jah Jah
Euroopa Liidul peaksid olema oma kaitsejõud Ei Jah
Immigratsiooni piiramine on põhjendatud Ei Jah
Hasartmängude keelustamine on põhjendatud Jah Jah
Maailm ilma teispoolsuse kontseptsioonita oleks parem Ei Ei
Transsooliste liikumine peaks aktiivselt distantseerima enda platvormi ja kollektiivset indetiteeti LGBTQ liikumisest, kampaaniatest ja avalikust kuvandist Ei Jah
Kohustuslikud narkotestid avalikele teenistujatele on põhjendatud Jah Jah
Kellaajalised piirangud alaealiste avalikus kohas viibimisele on põhjendatud Jah Jah
Eestis peaks kõrgharidus olema tasuline Jah Jah
''Ühe suure armastuse'' narratiiv on kahetsusväärne Ei Ei
Valgustatud autokraatiat tuleks eelistada demokraatiale Jah Ei
Profisport on muutnud olümpiamängud mõttetuks Jah Ei
Viha ajel sooritatud kuriteod on põhjendatud Ei Ei
Vanemad peaksid sundima oma lapsi edu suunas, isegi kui see tuleb laste õnnelikkuse arvelt Jah Jah
Riik peaks rahastama üldhariduskoolis õppivate laste haridusteed võrdselt olenemata kooli omandivormist Jah Jah
Eliitkoolid tuleks kaotada Ei Jah
Rahval peaks olema võimalus vilepuhujuatele referendumiga amnestiat pakkuda Ei Jah
Poisid ja tüdrukud peaksid käima eraldi koolides Jah Jah
Enesetapp on kuritegu Jah Jah
Valimas käimine peaks olema kohustuslik Jah Jah
Ühiskonnagruppide ründamine poliitilisel platvormil peaks olema keelatud Ei Jah
Riigid ei peaks rahastama tippsporti Jah Jah
Usulahud on ühiskonnale ohtlikud Jah Ei
Majanduse arengut tuleks piirata keskkonna kaitsmise huvides Ei Jah
Arenguabi peaks andma tingimusteta Jah Jah
Islamiusk ohustab demokraatiat Ei Ei
Lääneriikide üldine majanduspoliitiline eesmärk peaks olema neto majanduskasu maksimeerimine, isegi kui see tuleb strukturaalse töötuse arvelt Ei Jah
Feministlik liikumine peaks aktiivselt tegutsema pornograafia keelustamise nimel Ei Jah
Naiste diskrimineerimine neid ohtlikele töökohtadele mitte lubades on põhjendatud Ei Jah
UFO-d on olemas Jah Ei
Eestis tuleks karistuspoliitikat narkokuritegude osas oluliselt muuta Ei Jah
Eesti riik peaks suurte taristuprojektide teostamiseks võtma laenu Ei Jah
Eestis tuleks kehtestada otsedemokraatlik valitsemine Ei Jah
Tarbijad peaksid eelistama kodumaist toodangut importkaubale Jah Jah
Eesti peaks nõudma Tartu rahu järgsete piiride ennistamist Jah Jah
Kodakondsuseta alalistele elanikele EV kodakondsuse andmine ilma lisanõueteta on põhjendatud Jah Jah
Kõikide narkootikumide legaliseerimine on põhjendatud Jah Jah
Suunamudijad tuleks allutada meediaväljaannetele kehtivatele reeglitele Jah Jah
Multipolaarne maailmakord on parem kui unipolaarne Jah Ei
Maksuraha kulutamisel peaks suurem otsustusõigus olema KOV-l Ei Jah
Eestis tuleks erakondade rahastamise põhimõtteid muuta Ei Jah
Euroopa ühine põllumajanduspoliitika on kahjulik Ei Jah
Venekeelse õppekeelega koolide üleminek eestikeelsele õppele on põhjendatud Jah Jah
Kosmoseuuringute rahastamine on põhjendatud Jah Jah
Kuiv seadus päästaks eestlaste tervise Jah Jah
Grafitikunstnikud peaksid olenemata grafiti seaduslikkusest saama õiglaselt hüvitatud juhul, kui kolmandad isikud nende teost reprodutseerivad Ei Jah
Vägivaldsed arvutimängud peaksid olema keelatud Jah Jah
Kolmanda maailma võlg tuleks kustutada Ei Jah
Demokraatlikud riigid peaksid boikoteerima olümpiamänge diktatuuririikides Jah Jah
Sõjaline sekkumine vähendaks rahvusvahelist terrorismi Jah Jah
Riikides, kus vaktsineerimine ei ole kohustuslik, ei annaks riik sotsiaalseid hüvesid neile, kes ei vaktsineeri oma lapsi Ei Jah
Hetkel praktiseeritavad karistusmeetmed ei ole rehabiliteerivad Ei Ei
Riik ei tohiks eelistada avalik-õiguslikku kõrgharidust erakõrgharidusele Jah Jah
Äärmusparteid peaksid olema ebaseaduslikud Jah Jah
Sisu personaliseerivate argoritmide kasutamine sotsiaalmeedias on kahetsusväärne Jah Ei
Seksuaalkurjategijad tuleks steriliseerida Ei Jah
Madal nafta hind on parem kui kõrge Ei Ei
Meediavabaduse ajutine piiramine terrorismiaktide kajastamisel on põhjendatud Jah Jah
Võrdõiguslikkusesse uskuv Eesti naine peaks minema vabatahtlikult ajateenistusse Jah Jah
Koolid peaksid vanusel põhinevate klasside süsteemi asendama tasemepõhiste ainerühmadega Jah Jah
Eliitkultuur kurnab ühiskonda Jah Ei
Saksamaa peaks alustama oma iseseisva tuumaarsenali arendamist Ei Jah
Keskonnakaitse kui kuriteo eesmärk peaks olema karistusseadustikus leevendav asjaolu Ei Jah
ÜRO peaks suhtuma karmimalt inimõiguste rikkumistesse Ei Jah
Alkoholi tarbimine tuleks täielikult keelata Jah Jah
Inimese saatmine kosmosesse on põhjendatud Jah Jah
Kodumaise toidu eelistamine välismaisele on põhjendatud Jah Jah
Välispoliitikas peaks rahvusliku huvi seadma prioriteediks moraalsete põhimõtete üle Ei Ei
Tööjõu liikumine peaks olema rahvusvaheliselt täiesti vaba Jah Jah
Euroopa majanduslik integratsioon suurendab rahvusvahelist kaubandust Ei Jah
Loomne toit tuleks keelustada Jah Jah
Sotsiaalmeedia suunamudijate tõus on kahetsusväärne Jah Ei
Ühiskond peaks eelistama kasumit taotlevat innovatsiooni heategevusele Jah Jah
Tervisehoiuteenuse osutamisel tuleks resursse jaotada lähtuvalt inimese eelnevast tervisekäitumisest Ei Jah
Parteide valimiskampaaniaid tuleks finantseerida riigieelarvest Jah Jah
Eesti peaks rakendama positiivset diskrimineerimist Ei Jah
Eestis peaksid erakondade valimisnimekirjad peegeldama eri ühiskonnagruppe proportsionaalselt Jah Jah
Kehaline kasvatus peaks olema ülikoolis kohustuslik Jah Jah
Riik peaks rahastama e-sporti Jah Jah
Prostitutsiooni legaliseerimine on põhjendatud Jah Jah
Vaktsineerimine peaks olema kohustuslik Jah Jah
Anorektikute vägisi toitmine on põhjendatud Ei Jah
Loomade kasutamine teaduslikel ja toodete katsetamise eesmärkidel on põhjendamatu Jah Jah
Massimeedia peaks rohkem toetama homoseksuaalsuse positiivset kuvandit Jah Jah
Seadused, mis kaitsevad inimest iseenda eest, on põhjendatud Jah Ei
Tubaka suitsetamine tuleks keelata Jah Jah
Ühiskonnal on kohustus hoolitseda oma vaeste eest Jah Ei
Lastele suunatud reklaam tuleks keelata Jah Jah
Lääneriigid peaksid pakkuma soodsamaid majandusliku ja poliitilise koostöö tingimusi araabia riikidele, mis kehtestavad sekulaarse konstitutsiooni Ei Jah