Tagasi üles
Väitlusteemad - Eesti Väitlusselts

Väitlusteemad


Valige filter
Teema Algajale sobiv Plaaniga
Ameerika Ühendriikide taandumine “globaalse politsei” rollist on kahetsusväärne Ei Ei
Alaealiste avalikus kohas viibimisele peaksid kehtima piirangud Jah Jah
Videomängude arendajaid tuleks kohustada looma rohkem naiskangelastega mänge Jah Jah
Euroopa Liit peaks sanktsioneerima liikmesriike, mis süstemaatiliselt rikuvad õigusriigi põhimõtteid Ei Jah
Rasvastele toitudele tuleks kehtestada aktsiisimaks Jah Jah
Kohalikud politseijuhid peaksid olema demokraatlikult valitud Ei Jah
Euroopa Liit peaks põllumajandustoetused kaotama Ei Jah
Inimese kloonimine tuleks keelata Ei Jah
Teaduse ja tehnoloogia kiire areng on ühiskonnale kahjulik Jah Ei
Internaatkoolid on lastele kasulikud Jah Ei
Kodumaise toitu peaks eelistama välismaisele toodangule Jah Jah
Viha ajel sooritatud kuriteod on põhjendatud Ei Ei
Inimorganite müümine tuleks seadustada Jah Jah
Riigiettevõtete juhtkondades peaks kehtestama sookvoodid Jah Jah
Sõjaline sekkumine siseriiklikesse konfliktidesse inimõiguste kaitseks on põhjendatud Ei Ei
Poks tuleks keelustada Jah Jah
Vanemad peaksid saama oma lapse sugu valida Jah Jah
ERR peaks rahastama Eesti drag race'i Ei Jah
Välisinvesteeringuid tuleks piirata Jah Jah
Negatiivsed poliitreklaamid tuleks keelata Jah Jah
Euroopa riigid peaksid keelama vaenu õhutavad parteid Ei Jah
Iludusvõistlused on ühiskonnale kahjulikud Jah Ei
Kosmoseuuringuid peaks riiklikult rahastama Jah Jah
Alkoholi tarbimine tuleks täielikult keelata Jah Jah
Õpetajatel peaks olema õigus kasutada füüsilist karistamist Jah Jah
Kolmanda maailma võlg tuleks kustutada Ei Jah
Riigid ei peaks rahastama tippsporti Jah Jah
Riik peaks rahastama üldhariduskoolis õppivate laste haridusteed võrdselt olenemata kooli omandivormist Jah Jah
Avalikud rahutused on aktsepteeritav protestivorm Jah Ei
Lihtkultuuri maksustades peaks toetama kõrgkultuuri Ei Jah
Vanemad peaksid sundima oma lapsi edu suunas, isegi kui see tuleb laste õnnelikkuse arvelt Jah Jah
Kõik usud peaksid lubama geipreestreid Ei Jah
ÜRO Julgeolekunõukogu alaliste liikmete ringi tuleks laiendada Jah Jah
NATO tuleks laiali saata Jah Jah
Euroopa majanduslik integratsioon suurendab rahvusvahelist kaubandust Ei Jah
USAna lõpetaksime erilised suhted Saudi Araabiaga Ei Jah
Ilukirurgilised operatsioonid, milleks puudub meditsiiniline vajadus, tuleks keelustada Jah Jah
Karmimad karistusmäärad vähendaksid kuritegevust Jah Ei
Lastele suunatud reklaam tuleks keelata Jah Jah
HIV-d põdevad inimesed peaksid tööandjat oma seisundist teavitama Ei Jah
Gentrifikatsiooni tuleks jõuliselt takistada Ei Jah
Usukoolidel peaks olema kohustus anda riikliku õppekava kohaseid laiapõhjalisi seksuaalõpetuse tunde Ei Jah
Kodanikuõiguste piiramine terrorismi vastu võitlemise eesmärgil peaks olema lubatud Ei Jah
Kosmose uurimise ja koloniseerimisega peaksid tegelema erafirmad Ei Jah
Tervisehoiuteenuse osutamisel tuleks resursse jaotada lähtuvalt inimese eelnevast tervisekäitumisest Ei Jah
Sotsiaalmeedias peaks olema kõik poliitilised reklaamid keelatud Ei Jah
Loomade kasutamine teaduslikel ja toodete katsetamise eesmärkidel on põhjendamatu Jah Jah
Meedia kasutamine avaliku arvamuse kujundamiseks on ebamoraalne Jah Jah
Riigi kulul kõrghariduse saanud noored peaksid töötama vähemalt 3 aastat pärast hariduse saamist Eestis Jah Jah
Palgaarmee on Eestile kasulikum kui kohustuslik kaitseväeteenistus Jah Ei
Mina on tähtsam kui meie Jah Ei
Eestis peaksid erakondade valimisnimekirjad peegeldama eri ühiskonnagruppe proportsionaalselt Jah Jah
Enesetapp on kuritegu Jah Ei
Arengumaadele tuleks anda odavamaid ravimeid Jah Jah
Sõjatehnika arendamine toob ühiskonnale kasu Jah Ei
Vanemahüvitis peaks olema võrdsustatud Jah Jah
Eluaegsetel vangidel peaks olema võimalus valida karistuseks surmanuhtlus Jah Jah
Pantvangivõtjatele lunaraha maksmine peaks olema karistatav Ei Jah
Feministlik liikumine peaks aktiivselt tegutsema pornograafia keelustamise nimel Ei Jah
Miljardär olla on ebamoraalne Jah Ei
Jõuluvana on olemas Jah Ei
Eestis tuleks karistuspoliitikat narkokuritegude osas oluliselt muuta Ei Jah
Laste füüsiline karistamine tuleks keelustada Jah Jah
Tarbijad peaksid eelistama kodumaist toodangut importkaubale Jah Jah
Immigratsiooni peaks piirama Ei Jah
Lääneriigid peaksid märgatavalt raskendama ettevõtete koostööd Hiinaga (nt. tootmine, outsourcing, müük) Ei Jah
Euroopa Liidul peaksid olema oma kaitsejõud Ei Jah
Euroopa ühine põllumajanduspoliitika on kahjulik Ei Jah
Keskharidus peaks olema kohustuslik Ei Jah
Varale tuleks kehtestada ülempiir Jah Jah
Endised koloniaalriigid peaksid tagastama kultuuripärandid nende päritolumaadele Ei Jah
Kõik narkootikumid peaks olema legaliseeritud Jah Jah
Eestisse tuleks rajada tuumajaam Jah Jah
Täielik tuumarelvastuse desarmeerimine ei ole põhjendatud Ei Jah
Kohustuslikud AIDSitestid (Eestis) on põhjendatud Jah Jah
Lastel peaks olema kohustus oma pensionäridest vanemaid ülal pidada Jah Jah
Polügaamia peaks olema legaalne Jah Jah
Kõik narkootikumid peaksid olema legaliseeritud Jah Jah
Lapsehoolduspuhkuse jagamine võrdselt mõlema vanema vahel peaks olema kohustuslik Jah Jah
Riigipiirid peaks kaotama Ei Jah
Tubaka suitsetamine tuleks keelata Jah Jah
Alaealiste iluoperatsioonid peaksid olema keelatud Jah Jah
Samasoolistel inimestel peaks olema õigus lapsi adopteerida Jah Jah
Aafrika riikidele tuleks anda odavamaid AIDSiravimeid Jah Jah
Välismaal töötavate inimeste palgalt arvestatavatest maksudest tuleks osa maksta töötaja lähteriigile Ei Jah
Naiste diskrimineerimine neid ohtlikele töökohtadele mitte lubades on põhjendatud Ei Ei
Inimõiguste jõuga kaitsmine on põhjendatud Jah Jah
Rahvusvahelised korporatsioonid on põhjustanud rohkem kahju kui kasu Jah Ei
Eestis peaks valimisõigus algama 16. eluaastast Jah Jah
Maailm ilma teispoolsuse kontseptsioonita oleks parem Ei Ei
Eestis tuleks kehtestada kohustuslik koolivorm Jah Jah
Riik peaks rahastama e-sporti Jah Jah
Loomaaiad tuleks keelata Jah Jah
Lääs peaks suhetes Vladimir Putini režiimiga valima praeguse väärtuspõhise poliitika asemel pragmaatilise reaalpoliitika Ei Jah
Eestis tuleks takistada juurdepääsu Vene propagandameediale Jah Jah
Üldhariduskoolidel peaks olema õigus korraldada sisseastumiskatseid 1. klassi Jah Jah
Magustatud jooke peaks kõrgemalt maksustama Jah Jah
Seadused, mis kaitsevad inimest iseenda eest, on põhjendatud Jah Ei
Kõik tehisintellektid peaksid vastama Asimovi kolmele seadusele Ei Jah
Vanemad ei peaks oma lastele õpetama, et jõuluvana on olemas Jah Jah
Laste saamine on ebamoraalne Jah Ei
Euroopa Liidus tuleks väikeste liikmesriikide seisukohti suurte omadest vähem arvestada Ei Jah
UFO-d on olemas Jah Ei
Maailma parimad päevad on veel ees Jah Ei
Hädavajalike teenuste osutajatel peaks olema streikimine keelatud Ei Jah
Valitsused peaksid pidama terroristidega läbirääkimisi Jah Jah
Ihunuhtluse kasutamine karistusviisina peaks olema lubatud Jah Jah
Majanduse arengut tuleks piirata keskkonna kaitsmise huvides Ei Jah
Loomaõiguslaste liikumine peaks väljasuremisohus loomade päästmise asemel keskenduma kõikide loomade heaolu maksimeerimisele Jah Jah
TV-l on ühiskonnale kahjulik mõju Jah Ei
Eutanaasia peaks olema legaalne Jah Jah
Lääs peaks aitama kolmandat maailma oma põllumeeste arvelt Ei Jah
Eesti riik peaks suurte taristuprojektide teostamiseks võtma laenu Ei Jah
Suunamudijad tuleks allutada meediaväljaannetele kehtivatele reeglitele Jah Jah
Kuiv seadus päästaks eestlaste tervise Jah Jah
Eesti peaks nõudma Tartu rahu järgsete piiride ennistamist Jah Jah
Eestis tuleks jõuliselt vähendada üldkeskhariduse õppekohti Jah Jah
Eestis tuleks kehtestada majoritaarne valimissüsteem Ei Jah
Asendusemadus on ebamoraalne Ei Ei
Paralleeluniversumis planeedil X elavad inimesed peaksid tsivilisatsiooni algusaegadel püsiva ühiskonnakorraldusena valima kapitalismi asemel kommunismi Ei Jah
Eliitkoolid tuleks kaotada Ei Jah
Eestis peaks kõrgharidus olema tasuline Jah Jah
Euroopa Liit peaks võimaldama endaga liitumist kõigile soovijatele Jah Jah
Naistele peaks kehtima madalam tulumaksumäär Jah Jah
Rahvusvaheliste teadusgrantide taotlused peaksid olema anonüümsed Ei Jah
Eestis peaks valimas käimine olema kohustuslik Jah Jah
Kommunaalettevõtted peaksid olema eraomandis Ei Jah
Kommertslennundus peaks olema keelatud Jah Jah
Valimistesti edukalt läbinud peaksid saama lisahääle Jah Jah
Mehitatud kosmoselende tuleks riiklikult rahastada Ei Jah
Rahval peaks olema võimalus vilepuhujuatele referendumiga amnestiat pakkuda Ei Jah
Arstiteaduses tuleks kasutusele võtta alternatiivmeditsiini meetodid Jah Jah
Inimestel peaks olema valimistel hääli pöörvõrdeliselt nende jõukuse tasemega Ei Jah
Eestis tuleks erakondade rahastamise põhimõtteid muuta Ei Jah
Usulahud on ühiskonnale ohtlikud Jah Ei
Kõik palgad peaksid olema avalikud Jah Jah
Eurotsoonis jätkata soovivad riigid peaksid suutma iseseisvalt riigieelarve kriisidest väljuda Ei Jah
Kohtunikke peaks valima rahvas Ei Jah
Feministlik liikumine peaks aktiivselt nõudma, et riik maksaks kodustele naistele palka Jah Jah
Riik ei tohiks eelistada avalik-õiguslikku kõrgharidust erakõrgharidusele Jah Jah
Spordiliigad peaksid märgatavalt maksustama rikkamaid meeskondi ning jaotama saadud tulu ümber vaesematele meeskondadele Ei Jah
Venekeelse õppekeelega koolid peaksid minema üle eestikeelsele õppele Jah Jah
Kodakondsuseta alalistele elanikele peaks andma ilma lisanõueteta EV kodakondsuse Jah Jah
Keskonnakaitse kui kuriteo eesmärk peaks olema karistusseadustikus leevendav asjaolu Ei Jah
Avalik-õiguslik meedia tuleks erastada Jah Jah
Kaheparteisüsteem on parem kui mitmeparteisüsteem Jah Ei
Riigid ei peaks kuidagi tunnistama abielu ja pakkuma sellega kaasnevaid hüvesid (nt. ühine tulumaksudeklaratsioon) Ei Jah
Grafitikunstnikud peaksid olenemata grafiti seaduslikkusest saama õiglaselt hüvitatud juhul, kui kolmandad isikud nende teost reprodutseerivad Ei Jah
Isaduspuhkus peaks olema kohustuslik Ei Jah
Raha rikub inimest Jah Ei
Perioodõpe koolides on põhjendatud Jah Jah
Valgustatud autokraatiat tuleks eelistada demokraatiale Jah Ei
Koolid peaksid vanusel põhinevate klasside süsteemi asendama tasemepõhiste ainerühmadega Jah Jah
Transsooliste liikumine peaks aktiivselt distantseerima enda platvormi ja kollektiivset identiteeti LGBTQ liikumisest, kampaaniatest ja avalikust kuvandist Ei Jah
Islamiusk ohustab demokraatiat Ei Ei
Eestis peaks kehtestama suuremahulised varamaksud Jah Jah
Turvaliste alade liikumine, mis üritab piirata ülikoolilinnakutes sõnavabadust, on kahetsusväärne Ei Jah
Demokraatlikud riigid peaksid boikoteerima olümpiamänge diktatuuririikides Jah Jah
Anarhism on toimiv ideoloogia Jah Ei
Vangidel peaks olema võimalus vähendada oma karistust, osaledes katsealustena ravimite kliinilistes uuringutes Ei Jah
Väitlus on ajaraiskamine Jah Ei
Sisuturunduse levik on kahetsusväärne Jah Ei
''Ühe suure armastuse'' narratiiv on kahetsusväärne Ei Ei
Isikupuutumatuse rikkumine valitsuse poolt on põhjendatud Jah Ei
Avalikus kohas suitsetamine peaks olema legaalne Jah Jah
Demokraatia kehtestamine jõuga on põhjendatud Jah Jah
Riskikapitali fookus laienemisel kasumlikkuse saavutamise asemel on kahetsusväärne Ei Ei
Koolidesse peaks paigaldama kondoomiautomaadid Jah Jah
Naisi peaks aktiivselt julgustama mitte lapsi saama Ei Jah
Dopingu kasutamine spordis tuleks seadustada Jah Jah
Autojuhtidel tuleks keelata mobiiltelefoniga rääkimine Jah Jah
Riik peaks toetama venekeelset meediat Eestis Jah Jah
Vägivaldsed arvutimängud peaksid olema keelatud Jah Jah
Soolise diskrimineerimise vastu eksijaid tuleks kriminaalkorras karistada Ei Jah
Riik peaks lõpetama kunsti toetamise Ei Jah
Maksuraha kulutamisel peaks suurem otsustusõigus olema KOV-il Ei Jah
Kõik tulirelvad tuleks keelata Jah Jah
Toiduainete geneetiline modifitseerimine on põhjendatud Jah Ei
Ühiskonnal on kohustus hoolitseda oma vaeste eest Jah Ei
Eestis tuleks kehtestada astmeline tulumaks Jah Jah
Saksamaa peaks alustama oma iseseisva tuumaarsenali arendamist Ei Jah
Sõjaline sekkumine vähendaks rahvusvahelist terrorismi Jah Jah
Ametiühingute nõrk positsioon Eestis on kahetsusväärne Ei Ei
Võrdõiguslikkusesse uskuv Eesti naine peaks minema vabatahtlikult ajateenistusse Jah Jah
Välispoliitikas peaks rahvusliku huvi seadma prioriteediks moraalsete põhimõtete üle Ei Ei
Äärmusparteid peaksid olema ebaseaduslikud Jah Jah
Massimeedia peaks rohkem toetama homoseksuaalsuse positiivset kuvandit Jah Jah
Kerged narkootikumid tuleks legaliseerida Jah Jah
''Kullakaevamine'' peaks olema taunitav Jah Ei
Loomne toit tuleks keelustada Jah Jah
Meediavabaduse ajutine piiramine terrorismiaktide kajastamisel on põhjendatud Jah Jah
EL peaks liikuma suurema föderaliseerumise suunas Ei Jah
Eesti peaks rahvahääletusi (elektroonilisi rahvahääletusi) oluliselt rohkem kasutama Jah Jah
Immigratsioon on Euroopa Liidule kasulik Jah Ei
Eestis peaksid kehtima EL nõuetest rangemad loomade peaolu reeglid Ei Jah
Lapsevanemad peaks keelama oma lastel kasutada sotsiaalmeediat kuni põhikooli lõpuni Jah Jah
Kõik usud peaksid lubama preestritel abielluda Ei Jah
Eestis tuleks suitsetamist jõulisemalt piirata Jah Jah
Seaduse mõtet tuleks eelistada seaduse sättele Ei Jah
Organiseeritud religioon on toonud inimkonnale rohkem kahju kui kasu Ei Ei
Eliitkultuur kurnab ühiskonda Jah Ei
Eesti peaks rakendama positiivset diskrimineerimist Ei Jah
Riikide sotsiaalmajandusliku sõltumatuse jätkuv kahanemine rahvusvahelisel areenil on toonud rohkem kahju kui kasu Ei Jah
Hasartmängud tuleks ära keelustada Jah Jah
Kõik lastega seotud meditsiinilised otsused peaksid tegema arstid, mitte lapsevanemad Ei Jah
Tsensuur õõnestab inimeste põhivabadusi Ei Ei
Enne keskkooli peaksid õpilased läbima sisseastumiskatsed Jah Jah
Prostitutsiooni peaks legaliseerima Jah Jah
Euroopa peaks üle minema proportsionaalsele tulumaksule Ei Jah
Riik peaks lõpetama kultuuri rahastamise Ei Jah
Inimese õigust säilitada au ja väärikus tuleks eelistada sõnavabadusele Ei Ei
Eestis peaks kehtima surmanuhtlus Jah Jah
Inimese minek Marsile on põhjendatud Jah Ei
Alkoholi kättesaadavuse piiramine on põhjendatud Jah Jah
Seksuaalkurjategijate nimed tuleks avalikuks teha Ei Jah
Kokkuleppemenetlused tuleks keelata Ei Jah
Väidelda sobib ükskõik milliste teemade üle Jah Ei
Lääneriikides peaks soodustama maal elamist Jah Jah
Abieluvaralepingud peaksid olema keelatud Ei Jah
Eestis peaks lapsevanematel olema valimistel iga lapse eest lisahääl Jah Jah
Võistkonnaspordis peaks soopõhiste kategooriate asemel mehi ja naisi olema võistkondades võrdselt Ei Jah
Hollywoodil on maailmale kahjulik mõju Jah Ei
Riigid peaksid märgatavalt tõkestama võimalusi minna õppima erialasid, mille lõpetanud leiavad tööturul vähe rakendust Jah Jah
Avalikud teenistujad peaksid läbima kohustuslikke narkoteste Jah Jah
Parteide valimiskampaaniaid tuleks finantseerida riigieelarvest Jah Jah
Meedia tsensuur on ebamoraalne Jah Ei
Alkoholitootjad peaksid rahaliselt vastutama alkoholist põhjustatud tervisekahjustuste eest Ei Jah
Abivajavatele peredele peaks nende laste akadeemiliste tulemuste põhjal maksma lisatoetust Jah Jah
Koolilehtedes peaks kehtima tsensuur Jah Jah
Natsionalism on kahjulik ideoloogia Jah Ei
Arenenud riigid peaksid vähemusrahvaste enklaave aktiivselt lõhkuma Ei Jah
Majanduskriiside ajal peaks vähendama tööstuste keskkonnanõudeid Ei Jah
Monopolidevastase regulatsiooni peaks ära kaotama Ei Jah
Laste löömine peaks olema kriminaalselt karistatav Jah Jah
Moraal sõltub kultuurist Jah Ei
Arktikas toimuva majandustegevuse osas peaks olema otsustamisõigus kohalikel põliselanikel Ei Jah
Vaktsineerimine peaks olema kohustuslik Jah Jah
Multipolaarne maailmakord on parem kui unipolaarne Ei Ei
Profisport on muutnud olümpiamängud mõttetuks Jah Ei
Parem olla õnnelik siga kui õnnetu Sokrates Jah Ei
ÜRO peaks suhtuma karmimalt inimõiguste rikkumistesse Ei Jah
Kõik usud peaksid lubama naispreestreid Ei Jah
Arstid peaksid isiklikult vastutama tehtud ravivigade eest Ei Jah
Arenguabi peaks andma tingimusteta Jah Jah
Mehena sündimine on privileeg Jah Ei
Anorektikute vägisi toitmine on põhjendatud Ei Jah
Kaitseväeteenistus peaks olema Eestis kohustuslik Jah Jah
Ühiskond peaks eelistama kasumit taotlevat innovatsiooni heategevusele Jah Jah
Riik peaks lõpetama kultuuri toetamise Ei Jah
Meedia ei peaks pöörama tähelepanu poliitikute eraelule Jah Jah
Valimas käimine peaks olema kohustuslik Jah Jah
Alaealiste kuritegevuse piiramiseks tuleks neid karmimalt karistada Jah Jah
Sotsiaalmeedia suunamudijate tõus on kahetsusväärne Jah Ei
Lääneriikide üldine majanduspoliitiline eesmärk peaks olema neto majanduskasu maksimeerimine, isegi kui see tuleb strukturaalse töötuse arvelt Ei Jah
Madal nafta hind on parem kui kõrge Ei Ei
Maksuametil peaks olema õigus retrospektiivselt maksustada ettevõtteid, kes on ära kasutanud auke seadusandluses Ei Jah
EL on Eestile toonud rohkem kasu kui kahju Ei Ei
Liha söömiseks peaks inimene looma ise tapma Ei Jah
Sotsiaalmeedia tõus peamiseks uudistekanaliks on kahetsusväärne Jah Ei
Mehed ja naised on võimelised võrdselt igasugust tööd tegema Ei Ei
Juudi diasporaal peaks olema õigus osaleda Iisraeli valimistel Ei Jah
Sõjatööstus on toonud rohkem kasu kui kahju Ei Ei
Heatahtlik diktaator on parem kui demokraatlik riigikord Jah Ei
Kiriku ja riigi lahushoidmine on põhjendatud Ei Ei
Raskustes ettevõtte päästmise eest peaks riik alati saama ettevõttes osaluse Ei Jah
Seksuaalkurjategijad tuleks steriliseerida Ei Jah
Organiseeritud religioonist on rohkem kahju kui kasu Jah Ei
Linnakeskkond valmistab inimest eluga toimetulekuks paremini ette Jah Ei
Ühiskonnagruppide ründamine poliitilisel platvormil peaks olema keelatud Ei Jah
Ebatervislikku toitu peaks kõrgemalt maksustama Jah Jah
Lääneriigid peaksid pakkuma soodsamaid majandusliku ja poliitilise koostöö tingimusi araabia riikidele, mis kehtestavad sekulaarse konstitutsiooni Ei Jah
Inimese saatmine kosmosesse on põhjendatud Jah Ei
Eestis tuleks kehtestada otsedemokraatlik valitsemine Ei Jah
Euroopa Liit peaks Ungari Euroopa Liidust välja viskama Ei Jah
Sisu personaliseerivate algoritmide kasutamine sotsiaalmeedias on kahetsusväärne Jah Ei
Riik peaks toetama kodu omamist Jah Jah
Eesti valimiskünnist peaks langetama Ei Jah
Terroristide ülekuulamisel peaks olema jäävate tagajärgedeta piinamine lubatud Jah Jah
Poisid ja tüdrukud peaksid käima eraldi koolides Jah Jah
Euroopa Liidule tuleks valida president Ei Jah
Keskkonnakahjude eest vastutab ennekõike inimene Ei Ei
Türgi tuleks võtta Euroopa Liitu Ei Jah
Eestis tuleks keelustada hasartmänguasutused Jah Jah
Keskkonnakaitseliikumised peaksid tegema suurettevõtetega koostööd nendele vastandumise asemel Ei Jah
Kehaline kasvatus peaks olema ülikoolis kohustuslik Jah Jah
Riigid peaksid pürgima väiksema rahvaarvu poole Jah Jah
Surmanuhtlus on ebamoraalne Jah Ei
Tööjõu liikumine peaks olema rahvusvaheliselt täiesti vaba Jah Jah
Riikides, kus vaktsineerimine ei ole kohustuslik, ei annaks riik sotsiaalseid hüvesid neile, kes ei vaktsineeri oma lapsi Ei Jah
Hetkel praktiseeritavad karistusmeetmed ei ole rehabiliteerivad Ei Ei