Tagasi üles
Materjalide pank - Eesti Väitlusselts

Materjalide pank

Kategooria: Meediapädevus


Vali roll, kelle kohta lugemist jätkata:

Meediapädevuse veebikursus VeryVerified

Veebiplatvorm VeryVerified sisaldab materjale, mille abil saab lihtsalt ja selgelt avada meediapädevusega seotud põhimõisteid. Platvorm on üles ehitatud veebikursusena, kuid info on kättesaadav ka ilma kontot loomata. Kursusel on neli suuremat peatükki: meediamaastik, meedia tüübid, sotsiaalmeedia ning valeinfo ja manipuleerimine. Iga peatükk sisaldab nii kirjeldavat teooriamaterjali kui ka videoid, kus mõisteid ja nähtuseid avatakse – need toimivad suurepäraselt mõne teema sisse juhatamiseks. Kuna platvorm toimib ka tervikliku kursusena, leidub lehel mitmeid lühikesi küsimustikke, mida õpilastega läbi proovida, et materjali kinnistada. Tänu ohtratele visuaalsetele lahendustele sobivad materjalid hästi nii põhikooli- kui ka gümnaasiumiõpilastele. Veebiplatvorm on kasutatav nii eesti, inglise kui ka vene keeles. Materjalid on loodud koostöös partnerorganisatsiooniga IREX, mis arendab meediapädevusoskusi Baltimaades.

Link veebiplatvormile

MeLitA

Projekt MeLitA (Media Literacy Analytics) oli Erasmus+ programmi rahastatud koostööprojekt, milles osalesid partnerorganisatsioonid Eestist, Sloveeniast, Hollandist ja Poolast. Üheks tähtsaimaks tegevuseks, mis projekti raames ellu viidi, oli uute meediapädevusalaste õppematerjalide loomine. Platvormilt leiab ligi 50 tunnikava, mis käsitlevad meediapädevust ning selle seoseid teiste valdkondadega, näiteks majandus, tehnoloogia ja psühholoogia. Tunnikavad rakendavad argumenteerimismeetodit, suunates õpilasi tundides aktiivselt osalema, oma seisukohti kujundama ning neid põhjendama. Otsingusüsteem võimaldab erinevate filtrite toel leida üles just need materjalid, mis parasjagu käsitletava teemaga kõige paremini haakuvad. Materjalid katavad väga laia teemade ringi, keskendudes muuhulgas näiteks küsimustele meedia omandivormist, faktide kontrollimisest ja valeinfost ning keelelisest mõjutamisest. Materjalid on kättesaadavad nii eesti kui ka inglise keeles ning sobivaid tegevusi leidub nii põhikooli- kui ka gümnaasiumiõpilastele.

Link veebilehele

Baltic MIL Bites

Deutsche Welle Akademie on väljaande Deutsche Welle kodanikuhariduse suund, mille eesmärk on edendada meediapädevusega seonduvaid oskusi. Õpetaja toetamiseks on loodud terve hulk tunnikavasid erinevatel kitsa fookusega teemadel. Tunnikavad on hea abivahend, et kindlasse teemasse pikemalt süveneda ning analüüsida selle olulisust laiemas meediapädevuse kontekstis. Materjalid on kättesaadavad nii eesti kui ka vene keeles ning sobivaid tegevusi leidub nii põhikooli- kui ka gümnaasiumiõpilastele. Samuti toetab õpetajat sama programmi raames valminud tööraamat, mis sisaldab infot nii meediapädevuse kui ka meedia loomise põhimõtete kohta.

Link eestikeelsetele tunnikavadele

Link venekeelsetele tunnikavadele

Link tööraamatule

Eesti Väitlusseltsi õppematerjalid

Häid meetodeid, mille kaudu meediapädevust koolitunnis käsitleda, leiab ka siit lehelt! Eesti Väitlusselts on loonud mitmeid tunnikavasid, mille abil meediapädevust arendada, edendades samal ajal ka noorte eneseväljendus- ja argumenteerimisoskuseid. Samuti on Eesti Väitlusselts loonud kava keele ja kirjanduse ainevaldkonda kuuluva kursuse “Meedia ja mõjutamine” jaoks, mis sisaldab viiteid nii EVSi kui ka meie koostööpartnerite loodud materjalidele ning abistavatele lisamaterjalidele.

Tunnikavad

Kursusekava

Rolli kohta sisu puudub.

Rolli kohta sisu puudub.