Tagasi üles
Ühiskonnaõpetus - Eesti Väitlusselts

Ühiskonnaõpetus

Kategooria: Tunnikavad


Väitlus ei ole üksnes võistluslik hobi, vaid ka meetod, mida on võimalik rakendada igas ainetunnis: nii argumenteerimine, info kriitiline analüüsimine kui ka avalik esinemine kuuluvad väitluse juurde. Eesti Väitlusselts on aegade jooksul loonud hulganisti väitlusmeetodile tuginevaid tunnikavasid, mille abil saavad aineõpetajad juhtida oma õpilasi enda mõtteid põhjalikumalt selgitama ning õpikaaslaste arvamusega arvestama.

Vali roll, kelle kohta lugemist jätkata:

Euroopa Parlament

Õpilased õpivad tundma Euroopa Parlamenti ja selle tööprotsessi minisimulatsioonis osalemise kaudu. Tunnikava sobib 10.–12. klassi õpilastele.

Euroopa Parlament

Neljas võim

Õpilased kasutavad sokraatilist meetodit, et paremini mõista ajakirjanduse rolli tänapäeva ühiskonnas. Tunnikava sobib 7.–9. klassi õpilastele.

Neljas võim

Pluralism

Õpilased kasutavad väitlusmeetodit, et mõista pluralismi kontseptsiooni. Tunnikava sobib 7.–9. klassi õpilastele.

Pluralism

Seksuaalvähemused

Õpilased osalevad rollimängus, esindades poliitikuid LGBT-õigustega seondavas debatis. Tunnikava sobib 10.–12. klassi õpilastele.

Seksuaalvähemused

Töö leidmine ja usulised erinevused

Õpilased analüüsivad noore moslemi tüdruku ja tema tööleidmisega seonduvaid probleeme, et arutleda riigi töötuspoliitika üle. Õpilased peavad leidma infot ja seda kontekstualiseerima arvestades usklikke erinevusi. Tunnikava sobib 10.–12. klassile.

Töö leidmine ja usulised erinevused

Rolli kohta sisu puudub.

Rolli kohta sisu puudub.