Tagasi üles
Ühiskonnaõpetus - Eesti Väitlusselts

Ühiskonnaõpetus

Kategooria: Tunnikavad


Väitlus ei ole üksnes võistluslik hobi, vaid ka meetod, mida on võimalik rakendada igas ainetunnis: nii argumenteerimine, info kriitiline analüüsimine kui ka avalik esinemine kuuluvad väitluse juurde. Eesti Väitlusselts on aegade jooksul loonud hulganisti väitlusmeetodile tuginevaid tunnikavasid, mille abil saavad aineõpetajad juhtida oma õpilasi enda mõtteid põhjalikumalt selgitama ning õpikaaslaste arvamusega arvestama.

Vali roll, kelle kohta lugemist jätkata:

Valitsuskabineti simulatsioon

Õpilased tutvuvad ministrite haldusalade ja riigieelarvega, et mõista riigi ja valitsuse rolli. Tunnikava sobib gümnaasiumiõpilastele.

Valitsuskabineti simulatsioon

Riigikogu simulatsioon

Õpilased matkivad tööd Riigikogus ning analüüsivad valitsuse poolt esitatud tubakaseaduse muutmist. Tunnikava sobib hästi gümnaasiumiõpilastele.

Riigikogu simulatsioon

Perekond Smith

Õpilased analüüsivad argumenteeritult immigratsiooni mõjusid erinevatele osapooltele. Klassis tekkiva arutelu pinnalt saavad õpilased kuulde mitmetahulisi arvamusi ning seeläbi enda veendumusi põhjendada. Tunnikava sobib hästi nii II ja III kooliastmesse kui ka gümnaasiumiõpilastele.

Perekond Smith

Eesti ühiskondlikud probleemid

Õpilased analüüsivad ühiskondlikke murekohti, mis põhjustavad väljakutseid Eesti ühiskonna sidususele. Uurimistöö jooksul toovad õpilased välja probleemi tekkepõhjused ning võimalikud lahendused. Tunnikava sobib gümnaasiumiõpilastele.

Eesti ühiskondlikud probleemid

Erakonna loomine

Õpilased loovad Eestisse uue erakonna, mille kaudu kinnistavad teadmisi poliitilistest ideoloogiatest ning simuleerivad erinevaid parteipoliitika elemente. Tunnikava sobib hästi gümnaasiumiõpilastele.

Erakonna loomine

Valimiskompass – poliitilised ideoloogiad ja poliitiline maastik

Õpilased tutvuvad valimiskompassi abil erinevate maailmavaadetega, poliitiliste ideoloogiate teljestikuga ning Eesti poliitilise maastikuga. Tunnikava sobib hästi nii gümnaasiumiõpilastele kui ka III kooliastme õpilastele.

Valimiskompass

Töö põhiseadusega

Õpilased analüüsivad Eesti Vabariigi põhiseadust ning leiavad kohti, kus põhiseadust peaks muutma. Tunnikava sobib nii gümnaasiumiõpilastele kui ka III kooliastme õpilastele.

Töö põhiseadusega

Demokraatia tunnused

Õpilased analüüsivad, millised väärtused on demokraatlikus riigis kõige olulisemad – mida on vaja, et demokraatia saaks toimida? Tunnikava sobib gümnaasiumiõpilastele.

Demokraatia tunnused

Vabatahtlik tegevus

Õpilased osalevad ühe vabaühenduse tegevus(t)es ja analüüsivad saadud kogemusi. Tunnikava sobib gümnaasiumiõpilastele.

Vabatahtlik tegevus

Demokraatiaindeksi analüüs

Õpilased kasutavad Freedom House’i demokraatliku edukuse mõõdikuid ja interaktiivseid kaarte, et võrrelda demokraatia seisu kahes erinevas riigis. Tunnikava sobib gümnaasiumiõpilastele.

Demokraatiaindeksi analüüs

Valimis-BINGO

Tunni eesmärk on süvenenult kuulata valimisväitlust. Aktiivse kuulamise abistamiseks tuleb täita klassikalise BINGO mängu formaadis universaalset töölehte ning leida ja markeerida kõik BINGO ruudud.

Valimis-BINGO

Suslikujaht

Tunni eesmärk on muuta valimisvõitluse jälgimine õpilastele kaasahaaravaks ja võistluslikuks, samal ajal kinnistades teadmisi KOV- ja riigitasandi pädevuste erinevustest. Selleks võistlevad õpilased, kes leiab valimisperioodil rohkem „suslikud“, jälgides kandidaatide, erakondade ja valimisliitude erinevaid avalikkusele suunatud sõnumeid ja kanaleid. Kes kogub rohkem suslikuid, ongi parim suslikukütt!

Suslikujaht

Argumendi moodustamine teemalehe alusel

Tunni eesmärk on lugeda leheküljelt tarkvalija.eu KOV ja hariduse teemalehte ning koostada teksti põhjal argumente.

Argumendi moodustamine teemalehe alusel

Veebileht minuomavalitsus.ee koolitunnis

Tunni eesmärk on kaardistada õpilaste KOV muresid ja võrrelda õpilaste KOVi teiste samalaadsete kohalike omavalitsustega, kasutades www.minuomavalitsus.ee portaali. Tund annab grupitöö vormis võimaluse arutleda õpilastele südamelähedaste probleemide üle kohalikul tasandil, tegeleda info otsimise ja sünteesimisega ning analüüsida õpilaste KOVi võrreldaval skaalal.

Veebileht minuomavalitsus.ee koolitunnis

Immigrandi algus uues riigis

Õpilased mõtestavad immigrandi esimesi kogemusi uues riigis. Tunnikava sobib hästi II kooliastme õpilastele.

Immigrandi algus uues riigis

Immigratsiooni põhjused kommide abil

Õpilased tutvuvad immigratsiooni peamiste tekkepõhjustega lihtsal ja mängulisel moel. Tunnikava sobib II ja III kooliastme õpilastele.

Immigratsiooni põhjused kommide abil

Ajude väljavool

Õpilased mõtlevad viisidele, kuidas immigratsioon mõjutab põgeniku lähteriiki, ning põhjustele, miks inimesed koduriigist välja rändavad. Tunnikava sobib kasutamiseks III kooliastmes ja gümnaasiumis.

Ajude väljavool

Euroopa Parlament

Õpilased õpivad tundma Euroopa Parlamenti ja selle tööprotsessi minisimulatsioonis osalemise kaudu. Tunnikava sobib 10.–12. klassi õpilastele.

Euroopa Parlament

Neljas võim

Õpilased kasutavad sokraatilist meetodit, et paremini mõista ajakirjanduse rolli tänapäeva ühiskonnas. Tunnikava sobib 7.–9. klassi õpilastele.

Neljas võim

Pluralism

Õpilased kasutavad väitlusmeetodit, et mõista pluralismi kontseptsiooni. Tunnikava sobib 7.–9. klassi õpilastele.

Pluralism

Seksuaalvähemused

Õpilased osalevad rollimängus, esindades poliitikuid LGBT-õigustega seondavas debatis. Tunnikava sobib 10.–12. klassi õpilastele.

Seksuaalvähemused

Töö leidmine ja usulised erinevused

Õpilased analüüsivad noore moslemi tüdruku ja tema tööleidmisega seonduvaid probleeme, et arutleda riigi töötuspoliitika üle. Õpilased peavad leidma infot ja seda kontekstualiseerima arvestades usklikke erinevusi. Tunnikava sobib 10.–12. klassile.

Töö leidmine ja usulised erinevused

Alaealiste töötajatega seonduvad reeglid

Õpilased õpivad seaduseid, mis puudutavad alaealisena tööl käimist. Õpilased arutavad konkreetset juhtumit, et näha, kuidas seadust päriselus rakendatakse. Tunnikava sobib 10.–12. klassile.

Alaealiste töötajatega seonduvad reeglid

Rolli kohta sisu puudub.

Rolli kohta sisu puudub.