Tagasi üles
Maailmaformaadid - Eesti Väitlusselts

Maailmaformaadid

Kategooria: Lisalugemine


Kuigi Eestis toimub võistlusväitlus peamiselt kahes formaadis, siis leiab mujalt maailmast mitmeid muid stiile ja formaate väitluse korraldamiseks. See peatükk annab mõnest neist lühikese ülevaate ja kirjeldab lisatud tabeli abil nende reeglistikke.

Vali roll, kelle kohta lugemist jätkata:

Lincoln-Douglas

Lincoln-Douglas on põhiliselt USA keskkoolide tasemel väideldav formaat, mis keskendub väärtuspõhisele argumentatsioonile. Teemad põhinevad moraalsetel probleemidel ning väitejad peavad loogikat ja filosoofilisemat analüüsi kasutades tõestama, miks kumbki pool moraalselt õigem või parem on. See formaat on nime saanud 1858. aastal toimunud Abraham Lincolni ja Stephen A. Douglase vaheliste debattide järgi, kus nad vaidlesid orjanduse moraalsuse ja loogika üle.

Team Policy

Team Policy formaadis väideldakse tavaliselt teema üle, mis ütleb, et riik peaks oma tegevuses midagi muutma. Pooli hinnatakse peamiselt nende poolt tõestatud laiema mõju järgi ehk võidab see, kelle argumentidest tuleneb suurem efekt ühiskonnale. Selles formaadis on hästi oluline roll tõestusmaterjalil ning seega peavad väitlejad tegema palju ettevalmistusi – otsima näiteid ja statistikat. Sageli juhtub, et Team Policy formaadis väitlustes üritavad väitlejad lihtsalt kiiresti ja selgelt võimalikult palju tõestusmaterjali ette kanda.

Mace

Mace on hea formaat algajatele väitlejatele, kuid võistlustel kasutatakse seda harva. Selle formaadi puhul on eriline, et sõna saab ka väitlust kuulav publik. Peale kõigi väitlejate kõnesid võivad pealtvaatajad teha lühikesi kõnesid ning küsida väitlejatelt küsimusi. See tähendab, et Mace’i on hea kasutada ka avalike väitluste puhul.

Public Forum

Public Forum formaadis tegelevad väitlejad päevakajaliste küsimustega ning seega võiks sellise väitluse kuulamine olla huvitav igaühele. Jaatav pool pakub välja lahenduse mingile probleemile ning selgitab selle efektiivsust. Samas on Eituse ülesanne toodud plaanist vigade otsimine ning selle tõhususe kahtluse alla seadmine. Väitlejatel on tavaliselt ka pikem aeg ettevalmistamiseks, mis tähendab, et kõnelejatelt oodatakse tõestusmaterjali ja näiteid oma poole kaitsmiseks.

Public Forumi kõige erilisem omadus on väitluse alguses toimuv mündivise. Tiim, kes selle võidab, saab valida kaitstava poole või kõnelemise järjekorra. See tähendab, et näiteks kui mündiviske võitja valib, et soovib väitluses olla jaatav pool, siis saab teine tiim öelda, kas soovib kõneleda esimese või teisena.

Ameerika parlamentaarne

Ameerika parlamentaarne formaat on mingil määral sarnane Eestis väideldavale Briti parlamentaarsega ning seda eelkõige kasutatava terminoloogia poolest. Selgi puhul on poolteks valitsus ja opositsioon ning erinevaid kõnelejaid kutsutakse sama nimetusega. Samas toimub Ameerika parlamentaarne väitlus siiski vaid kahe võistkonna vahel.

Cross-Examination

Cross-Examination formaadis peab jaatav pool keskenduma hetkeolukorra muutmisele, kuid mitte selgete poliitiliste otsuste või ettevõtmiste osas. Selle asemel on jaatuse eesmärk muuta hetkeolukorda väärtuspõhistes küsimustes ning seega on olulised moraalile keskenduvad argumendid. Samas on selles formaadis tähtis välja tuua ka varem leitud tõestusmaterjali.

Kuigi mitmes teises formaadis toimuvad ristküsitlused, siis selle puhul on neil eriti oluline roll. Ristküsitluse käigus saavad väitlejad vastastega otse suhelda ning nende argumente kahtluse alla seada. See tähendab, et üks pool saab määratud aja jooksul teiselt küsimusi küsida ning vastane peab üritama neile vastata.

World Schools

World Schools formaat on Briti parlamentaarse ja Austraalia-Aasia formaadi kombinatsioon, mis loodi väitluse maailmameistrivõistluste tarbeks. Nüüd kasutatakse seda põhiliselt keskkoolide taseme rahvusvahelistel väitlusvõistlustel. Samas muudetakse erinevates riikides natuke reegleid. Nii on tekkinud ka Eestis väideldav Keskkoolide formaat.

Karl Popper

Formaat on nime saanud ühiskonnateadlase ja filosoof Karl Poppei järgi. Kuni 2014. aastani kasutati seda Eesti kesk- ja põhikoolide taseme väitlusturniiridel. Selles formaadis on tugev rõhuasetus sisul, mis tähendab, et väitlejatelt oodatakse põhjalikku analüüsi ja tugevat tõestusmaterjali. Seetõttu on Karl Popperi väitlused tavaliselt pika ettevalmistusajaga.

Formaadis juhib väitlust jaatav pool. See tähendab, et Jaatus saab rohkem otsustada, mis suunda väitlus viia. Eituse ülesanne omakorda on just tugevalt oponeerida Jaatust, mitte teemat üldisemalt.

Austraalia-Aasia

Austraalia-Aasia formaati kutsutakse lühendatult “australs” stiiliks. Nagu nimigi ütleb, kasutatakse seda põhiliselt Austraalia ja Aasia regioonides väitluste läbiviimiseks, peamiselt kesk- ja põhikoolide tasemel. Reeglite poolest on see identne Eesti keskkoolide formaadiga.

Briti parlamentaarne

Briti parlamentaarne formaat on kasutusel väga paljudel suurematel ülikoolide väitlusturniiridel, kaasa arvatud maailmameistrivõistlustel ja Euroopa meistrivõistlustel. Formaat sai alguse juba 19. sajandil Liverpoolis. Eestigi ülikooliväitluses väideldakse Briti parlamentaarset formaati.

Teistest siin kirjeldatud formaatidest teeb selle erinevaks nelja tiimi olemasolu. Lihtsa jaatuse ja eituse asemel on Briti parlamentaarses kaks valitsuse ning kaks opositsiooni võistkonda. Väitluse lõpuks kuulutatakse tiimide paremusjärjestus esimesest neljandani. Iga võistkonna ülesanne on tõestada oma teemapoolt, üritades samas parem olla nii vastaspoolest kui ka teisest oma poole esindajast.

Keskkoolide formaat

Keskkoolide väitlusformaat on alates 2014. aastast Eestis kesk- ja põhikoolide väitlusvõistlustel kasutatav formaat. See on muudetud versioon eelmainitud World Schools väitlusformaadist. Põhiline muutus seisneb kõneaegade lühendamises.

Maailmaformaatide tabel

Maailmaformaadid

Rolli kohta sisu puudub.

Rolli kohta sisu puudub.