Tagasi üles
Tõekspidamised - Eesti Väitlusselts

Tõekspidamised

Kategooria: Meediapädevus


Vali roll, kelle kohta lugemist jätkata:

Igal inimesel on mingid tõekspidamised, millele ta oma igapäevaelus toetub ning mille õigsusele ta eriti ei mõtle, olgu tegu arusaamaga, et Maa on ümmargune, et raha saamiseks tuleb tööb teha, või et iga inimene tegutseb üldjuhul enda isiklikest huvidest lähtuvalt. Mõned neist on kas niivõrd ilmselged või niivõrd selgelt tõestatud, et nende paikapidavuse eeldamine ongi mõistlik. Teised on aga tekkinud isiklike kogemuste ja üksikjuhtumite üldistamise teel või tulenevad sellest, et ei mõelda asjade üle rahulikult ja põhjalikult üle, ning ei pruugi tegelikult igas olukorras paika pidada, pealegi on sellised tõekspidamised tihti eri inimestel erinevad. Kui esimeste puhul ei pea reeglina mõtlema, kas tegemist on põhjendatud eelarvamusega või mitte, siis teiste puhul on sageli tegu arusaamadega, mis vales olukorras rakendatuna viivad halbade tagajärgedeni, kusjuures eristada esimest liiki tõekspidamisi teistest võib osutuda igapäevaelus üllatavalt keeruliseks. Niisiis on kasulik aeg-ajalt tegeleda nii-öelda maailmapildi kontrolliga, et kõrvaldada oma mõtlemisest sinna aeg-ajalt sugenevaid väärarusaamu.

 

Erinevate tõekspidamiste kontrollimisele saab läheneda erinevalt. Kui tegu on sisuliselt faktiväitega, saab küsida tõestusmaterjali kohta – kas faktiline eeldus mu mõttemaailmas on tegelikult faktuaalselt korrektne (sellele lihtsale, kuid sageli esitamata jäetavale küsimusele juhib tähelepanu ka 2019. aasta Riigikogu valimiste eel ellu kutsutud algatus “Kust sa tead?”)? Kui tegu on hinnangu või seisukohavõtuga, saab küsida, kas selle taga on ka mingi loogiline põhjendus, ehk teisisõnu, kas tegu on seisukohaga, mida ka mõni argument toetab. Kui tegu on väitega, mille toetuseks leiab ka argumente, saab küsida, kas vastavad argumendid on korrektsed. Oluline on see, et põhjendusi otsides ei jäädaks rahule tulemustega, mis pelgalt tunduvad tõepärased või meeldivad, vaid kontrollitaks ka nende paikapidavust, kuni jõutakse põhjenduste jadas millegi nõnda ilmselgeni, et seda pole vaja enam edasi tõestada.Rolli kohta sisu puudub.

Rolli kohta sisu puudub.