Tagasi üles
Geograafia - Eesti Väitlusselts

Geograafia

Kategooria: Tunnikavad


Väitlus ei ole üksnes võistluslik hobi, vaid ka meetod, mida on võimalik rakendada igas ainetunnis: nii argumenteerimine, info kriitiline analüüsimine kui ka avalik esinemine kuuluvad väitluse juurde. Eesti Väitlusselts on aegade jooksul loonud hulganisti väitlusmeetodile tuginevaid tunnikavasid, mille abil saavad aineõpetajad juhtida oma õpilasi enda mõtteid põhjalikumalt selgitama ning õpikaaslaste arvamusega arvestama.

Vali roll, kelle kohta lugemist jätkata:

Perekond Smith

Õpilased analüüsivad argumenteeritult immigratsiooni mõjusid erinevatele osapooltele. Klassis tekkiva arutelu pinnalt saavad õpilased kuulde mitmetahulisi arvamusi ning seeläbi enda veendumusi põhjendada. Tunnikava sobib hästi nii II ja III kooliastmesse kui ka gümnaasiumiõpilastele.

Perekond Smith

Immigrandi algus uues riigis

Õpilased mõtestavad immigrandi esimesi kogemusi uues riigis. Tunnikava sobib hästi II kooliastme õpilastele.

Immigrandi algus uues riigis

Immigratsiooni põhjused kommide abil

Õpilased tutvuvad immigratsiooni peamiste tekkepõhjustega lihtsal ja mängulisel moel. Tunnikava sobib II ja III kooliastme õpilastele.

Immigratsiooni põhjused kommide abil

Ajude väljavool

Õpilased mõtlevad viisidele, kuidas immigratsioon mõjutab põgeniku lähteriiki, ning põhjustele, miks inimesed koduriigist välja rändavad. Tunnikava sobib kasutamiseks III kooliastmes ja gümnaasiumis.

Ajude väljavool

Linnaelu ja liiklus

Õpilased valmistavad ette linnavolikogu kohtumiseks, et arutada ummikumaksu kehtestamise plaani. Õpilased töötavad gruppides, et esindada erinevate huvigruppe ning analüüsida erinevaid vaateid. Tunnikava sobib 10.–12. klassi õpilastele.

Linnaelu ja liiklus

Planeet ja katastroofid

Õpilased kordavad üle viimati õpitud sõnavara. Antud tunnikava kasutab näitena katastroofide teemat, kuid sobib kasutamiseks ka erinevate muude teemade puhul. Õpilased märgivad üles teemakohased sõnad ja väljendid ning teevad improkõnesid teema kohta. Tunnikava sobib 7.–9. klassile.

Planeet ja katastroofid

Rolli kohta sisu puudub.

Rolli kohta sisu puudub.