Tagasi üles
Meediapädevus - Eesti Väitlusselts

Meediapädevus

Kategooria: Tunnikavad


Väitlus ei ole üksnes võistluslik hobi, vaid ka meetod, mida on võimalik rakendada igas ainetunnis: nii argumenteerimine, info kriitiline analüüsimine kui ka avalik esinemine kuuluvad väitluse juurde. Eesti Väitlusselts on aegade jooksul loonud hulganisti väitlusmeetodile tuginevaid tunnikavasid, mille abil saavad aineõpetajad juhtida oma õpilasi enda mõtteid põhjalikumalt selgitama ning õpikaaslaste arvamusega arvestama.

Vali roll, kelle kohta lugemist jätkata:

Allikakriitilisus ja viitamine

Allikakriitilisus on vajalik oskus nii meediatarbimisel kui ka akadeemilises kirjutamises. Õpilased õpivad hindama allikate usaldusväärsust ning viitamise põhimõtteid. Tunnikava on sobilik gümnaasiumiastme õpilastele.

 

Allikakriitilisus ja viitamine

Autori taust

Meedias esinevate väidete taga on enamasti autor, kes neid väiteid esindab. Autori taust võib mängida olulist rolli väite usaldusväärsuse ja kallutatuse hindamisel. Tunni käigus õpivad õpilased uurima autori tausta ja tegema sellest järeldusi enda meediatarbimise harjumuste kohta. Tunnikava sobib III kooliastme ja gümnaasiumiastme õpilastele.

 

Autori taust

Keeleline ja visuaalne mõjutamine – klikimagnetid

Meediatekstid ei ole alati kirjutatud objektiivselt: ajakirjanikel või meediaväljaannetel võib olla soov lugeja arvamust kindlas suunas kallutada. Tunnis tutvuvad õpilased sellega, mis on klikimagnet ning kuidas klikkide kogumise eesmärgil kirjutatud artiklid lugejat keeleliste ja visuaalsete vahenditega mõjutavad. Tunnikava sobib III kooliastme ja gümnaasiumiastme õpilastele.

 

Keeleline ja visuaalne mõjutamine – klikimagnetid

Keeleline ja visuaalne mõjutamine – tekstianalüüs

Meediatekstid ei ole alati kirjutatud objektiivselt: ajakirjanikel või meediaväljaannetel võib olla soov lugeja arvamust kindlas suunas kallutada. Tunnis õpivad õpilased keelelist ja visuaalset mõjutamist märkama, et meediat edaspidi teadlikumalt tarbida. Tunnikava sobib III kooliastme ja gümnaasiumiastme õpilastele.

 

Keeleline ja visuaalne mõjutamine – tekstianalüüs

Meedia omandivormid ja kallutatus

Iga sündmus ei leia meedias kajastust, teised on jällegi nädalaid või isegi kuid tähelepanu keskmes. Tunni jooksul tutvuvad õpilased erinevate meediaväljaannete ning nende omandivormiga ning arutavad seejärel, milliseid sündmuseid ja miks need platvormid kajastama peaksid.

 

Meedia omandivorm ja kallutatus

Meediatüübid ja -žanrid

Õpilased loovad ise meediasisu, et paremini mõista iga tüübi eripärasid ning meediaväljaannete tööprotsesse. Tunnikava sobib III kooliastme ja gümnaasiumiastme õpilastele.

 

Meediatüübid ja -žanrid

Sotsiaalmeedia ja algoritm

Õpilased hindavad kriitiliselt algoritmide ja sotsiaalmeedia mõju ühiskonnale. Tunnikava sobib III kooliastme ja gümnaasiumiastme õpilastele.

 

Sotsiaalmeedia ja algoritm

Tajuvead

Õpilased analüüsivad enda meediakäitumist ning saavad teada, kuidas tajuvead võivad kallutada nende arvamusi maailma ja ühiskonna kohta. Tunnikava sobib gümnaasiumiastme õpilastele.

 

Tajuvead

Rolli kohta sisu puudub.

Rolli kohta sisu puudub.