Tagasi üles
Autori taust - Eesti Väitlusselts

Autori taust

Kategooria: Meediapädevus


Poliitiku taust, positsioon ja muu ekspertiis mängivad suurt rolli tema tehtud väidete ja üldise maailmavaate hindamisel. Selleks, et kriitiliselt hinnata tervet väljaütlemist, on vaja arvesse võtta ka poliitiku tausta. 

Vali roll, kelle kohta lugemist jätkata:

Millised faktorid võivad mõjutada väidete usaldusväärsust?

Erakondlik kuuluvus näitab, millist maailmavaadet poliitik esindab. Enamasti on poliitkute esitatud väidete või nende kirjutatud arvamusartiklite eesmärk suurendada erakondlikku toetust.

Positsioon kohalikus omavalitsuses, riigikogus, valitsuses või ka väljaspool esinduskogusid mõjutab nii väljaütleja rolli poliitika kujundamises kui ka tema võimu luua muutusi. Näiteks ei kuulu riikliku pensionisüsteemi korraldamine kohalike omavalitsuste pädevusse.

Erialane taust võib anda poliitikule kindlates valdkondades rohkem ekspertiisi. See võib tulla näiteks haridusest, varasematest töökohtadest või ka üldisest poliitilisest fookusest, näiteks kindlasse komisjoni kuulumisest või valimislubadustest.

Tausta peaks uurima võimalikult neutraalselt, jättes kõrvale enda eelarvamused poliitiliste või muude tausta mõjutavate tegurite kohta.

 

Autori taust aitab olla saadava informatsiooni osas kriitiline. Esiteks suunab väitja tausta peale mõtlemine meid arvesse võtma allika usaldusväärsust. Kui väitja taust pole teada või on tegu kellegagi, kes pole selle ala ekspert, tasub veelgi kriitilisemalt suhtuda argumentide tugevusse ja tõesusesse. Samal ajal aga ei tohi unustada kriitiliselt sisule mõelda ka juhul, kui tegu on eksperdiga. 

NB! Väljaütleja tausta on kasulik meeles pidada väidete analüüsimisel, aga ainuüksi tausta põhjal ei saa teha järeldusi argumentide tugevuse või tõesuse kohta. Poliitilise tausta uurimine võib ka olla alguspunktiks muule analüüsile.Rolli kohta sisu puudub.

Rolli kohta sisu puudub.