Tagasi üles
Väitlusteemad - Eesti Väitlusselts

Väitlusteemad

Kategooria: Ülikooliväitlus


Väitlus käib alati kindlal teemal. Selleks, et edukalt väidelda, on kasulik mõista, mis reeglid erinevate teematüüpidega kaasnevad ning kuidas neile lähenema peaks.

Vali roll, kelle kohta lugemist jätkata:

BP-formaadis on teemad sõnastatud valitsuse kaudu. See tähendab, et tavaliselt on väitlusteema esimene sõna valitsus ning see annab ette, mida valitsuse pool (Jaatus) peab selles väitluses kaitsma. See ei tähenda seda, et väitlus toimuks kindla riigi valitsuse perspektiivist.

Plaaniteemad

Plaaniteemad on BP-formaadis sõnastatud nii, et valitsus teeks midagi ning sellega on valitsuse poolel õigus teha plaan, kuidas nad seda tegevust ellu viiksid. Näiteks saab väidelda plaaniteemat “Valitsus legaliseeriks Eestis kõik narkootikumid”.

Väärtusteemad

Väärtusteemade puhul on BP-formaadis tavaliselt kasutatud sõna “usub”. Uskumisega ei kaasne tegevust, seega pole kummalgi poolel õigust oma plaanile. Näiteks saab väidelda väärtusteemat “Valitsus usub, et maailm peaks eelistama kommunismi kapitalismile”. 

Ka BP-formaadis on väärtusteemadel erijuhud: kahetsemine, eelistamine jmt. Neid sõnastatakse asendades “usub” teiste tegusõnadega, näiteks “Valitsus kahetseb sotsiaalmeedia levikut” või “Valitsus eelistab sotsiaalmeediat traditsioonilise meedia ees”.

Agendiga teemad

Agendiga teemad on BP-formaadis sõnastatud sellisel moel, et valitsus on mingi kindel agent. Näiteks saab väidelda agendiga teemat “Valitsus üliõpilasena eelistaks reaalharidust humanitaarharidusele”.

Individuaalsed harjutused

Vali mõni väitlusturniir, ava selle teemade loetelu ning leia, mis teematüüpidega on tegemist. Meenuta iga teematüübi puhul, mis reeglid nendega kaasnevad ning kuidas kumbki pool sellele lähenema peaks.

MM-treeneri nipinurk

Otsi teemasid rahvusvahelistelt turniiridelt. Traditsiooniliselt sõnastatakse inglise keeles teemad “This House …”, aga see ei oma sisulist tähtsust teema mõistmisel ja House’i all võib mõista lihtsalt Jaatust.

Viited lisamaterjalile

http://hellomotions.com/

Otsinguterminid: debate motions, WSDC motions, WUDC motions, EUDC motions

Kohtunikul on oluline jälgida, kas võistkondade valitud strateegia ning teema tüüp ühtivad. Näiteks on väärtusteemas täiesti tavaline kuulda ümberlükkeid stiilis “See argument ei tööta, sest Jaatusel puudub õigus teha oma plaan ning nad ei ole selgitanud, miks selline kirjeldus maailmas on tõenäoline.”. 

Peakohtunikul on eraldi ülesanne vastutada ka teemade valimise eest. Teemasid valides on oluline mõelda neljale kriteeriumile:

Tasakaal

On oluline, et väitlusteemad oleksid tasakaalus ehk samaväärsete võistkondade puhul peaks mõlemal poolel olema võrdne võimalus võita. Lisaks sellele, et mõlemal teemapoolel peaks olema võrdselt tugevaid argumente, tasub mõelda ka sellele, et kui lihtsasti kättesaadavad need argumendid on. Ei tohi juhtida olukorda, kus algajate võistkondade puhul on üks teemapool lihtsam, isegi kui edasijõudnud tiimide puhul on teema tasakaalus.

Sügavus

Väitlusteemad peavad olema piisavalt sügavad ehk mõlemale poolele peab jaguma mitmeid häid argumente. See on oluline, et väitlus ei muutuks lõpupoole liigselt korduvaks ning BP-formaadis on oluline, et teise lauapoole võistkondadel oleks võimalik kasutada uusi argumente väitluse laiendamiseks.

Huvitavus

Väitlusteemad peavad olema huvitavad ning nende üle arutamine põnev nii väitlejatele kui ka kohtunikele. Turniirie teemasid valides tuleb tähele panna, et erinevate voorude teemad ei oleks omavahel liiga sarnased, et väitlus ei muutuks liiga korduvaks.

Mugavus

Väitlusteema peab olema väitlejatele mugav, st ei tohi panna neid liialt ebamugavatesse olukordadesse. Selle jaoks tasuks enne teemade valimist mõelda, mis on turniiri sihtrühm ning vastavalt sellele valida kõigi jaoks mugavad teemad.

Juhised juhendajale

Erinevaid teematüüpe on kõige efektiivsem õppida erinevate teemade puhul arutada, mis tüüpi teemaga on tegemist ning kuidas sellele väitluses läheneda. 

Algajad väitlejad hakkavad tihti mõtlema teema sisule enne, kui nad mõistavad, mis tüüpi teemaga täpselt on tegu. Edasijõudnud väitlejate puhul on oluline jälgida, et väitlejate valitud strateegia ja teematüüp ühtiksid Nagu väitluses ikka, on seda kõige kasulik arutada peale väitlust tagasisidet andes, selgitades, kuidas erinevad argumendid vastava teematüübiga suhestuvad ning mis tehnilisi vigu tehti.

Grupiharjutused

Leidke loetelu teemadest ning laske grupil pakkuda, mis tüüpi teemad need on ning mis reeglid iga teemaga kaasnevad.

Näidistunnikava

45 minutit

Kokkuvõte Väitlejate esimene tutvus väitlusteemadega
Õpieesmärgid Õpilased teavad, mis tüüpi väitlusteemasid on olemas ning oskavad neid ära tunda
Ettevalmistus Õpetaja peab olema tuttav siin kajastatud materjaliga ning koostama näidisteemade loetelu
Kirjeldus 20 minutit – õpetaja selgitab väitlusteemadega seotud termineid ja reegleid
25 minutit – õpetaja loeb ette näidisteemasid ning õpilased pakuvad, mis tüüpi teemaga on tegu. Harjutuse lõpupoole võib minna iga teema juures sügavamaks ning arutada, kuidas teemadele peaks väitluses lähenema
Hindamine On oluline, et väitlejad tunneksid ennast erinevate väitlusteemadega mugavalt ning oskaksid neile väitluses läheneda
Lisamaterjalid Peatüki juurde lisatud slaidid

Väitlusteemad slaidiesitlus