Tagasi üles
Tõestamine - Eesti Väitlusselts

Tõestamine

Kategooria: Harjutuste pank


Vali roll, kelle kohta lugemist jätkata:

Rolli kohta sisu puudub.

Rolli kohta sisu puudub.

Tõestuse leidmine

 1. Kodune ülesanne: leida mõne väite tõestuseks või ümberlükkeks (näiteks „Kanepi legaliseerimine on/ei ole põhjendatud“) tõestusmaterjali viiest erinevast allikast, kasutades võimalikult palju erinevaid tõestuse liike: teadusuurimus/statistika, näide, analoogia, autoriteet. Materjalide otsingul tuleb eesmärgiks seada võimalikult erapooletud, kaasaegsed, üldistusvõimelised materjalid. Nende leidmiseks tuleb tõestusmaterjali valikul pidevalt küsida:
 • Kes on selle info autor ja kas tal on infoga seoses mingi huvi?
 • Kui suur on info autori kompetentsus selles küsimuses?
 • Kui kaasaegne on esitatav materjal?

 

Näiteks võib tõestusmaterjali otsimise tulemused esitada koos allikaviidetega nii:

 • 65 protsenti Eesti elanikest on kanepi legaliseerimise vastu, selgus uuringukeskuse Klaster uuringust.
 • Vaid 12 protsenti vastajatest pooldab kanepi kasutamise seadustamist mistahes otstarbel ning 23 protsenti meditsiinilisel otstarbel, teatas uuringufirma.
 • Kõige kriitilisemalt on kanepi kasutamise legaliseerimise suhtes häälestatud 65–74 aastased vastajad, kellest ainult 22 protsenti pooldab kanepi tarvitamist. Kanepi igakülgse kasutamise seadustamisse suhtuvad kõige soosivamalt 15–24 aastased vastajad (49%).
 • Kanepi tarvitamise legaliseerimise küsimus on seotud haridustasemega. Ainult kaheksa protsenti kõrgharidusega vastajatest andis mõttele oma heakskiidu. Kõige enam pooldajaid oli alg- ja põhiharidusega vastajate seas (19%).
 • Uuringu käigus küsitleti üle Eesti 1000 vastajat vanuses 15–74. Allikas: Uuringukeskus Klaster. Eesti rahvusringhäälingu uudised http://uudised.err.ee/index.php?0563092.
 1. Juhendaja võib uurimistulemused hiljem klassis kokku korjata ja neid hinnata. Huvitavamad näited tõestusest (nii head kui ka halvad) võib välja valida ning need klassis ette lugeda, paludes õpilastel arvata, kas tegemist on hea või halva tõestusega.

Loogikavead

 1. Võtke õppematerjalide lehe peatükist “Demagoogia” näiteid demagoogiavõtete kohta. Loogikavigade näiteid võib ka ise välja mõelda või anda õpilastele ülesandeks neid otsida.
 2. Lugege üks näide ette ja paluge mõnel õpilasel seletada, miks selle argumendi loogika on vigane.
 3. Paluge õpilastel lisaks välja toodud näitele mõelda sarnase loogikaskeemiga väiteid.

 

Näited loogikavigadest:

 • ”Aegade algusest peale on mehed teinud tööd ja naised hoolitsenud perekonna eest”
 • ”Riik peab toetama teatrit, sest seda on Eestis tehtud juba 1865. aastast saati”
 • ”Oponent soovib anda naistele rohkem õigusi ainult sellepärast, et ta on ise ka naine”
 • ”Kohtualune on üdini paha ja ebameeldiv tegelane, järelikult tuleb ta mõista süüdi”
 • ”See, mida vastane rääkis, on üks poliitiku jutt ja me ju teame, et poliitikud on väljas ainult enda huvide eest”
 • ”Kui te ei luba valitsusel kõiki telefonikõnesid pealt kuulata, tabab meid homme terroristide rünnak”
 • ”Me peame täitma kõik sõjaväe nõudmised, muidu ei ole meie riigil võimalik ennast kaitsta”
 • ”Homoabielude lubamine viib ühiskonna moraali täielikule hävimisele ja ühiskonna koostlagunemisele”
 • “Kui Eesti liitub Schengeni viisaruumiga, jäävad kümned piirivalvurid töötuks ja nende väikesed lapsed jäävad söögita ja riieteta, järelikult ei peaks me Schengeniga liituma”
 • “Me peame narkootikumide vastu rohkem võitlema, sest nad on halvad, sest narkootikumid on inimestele halvad, nii et me peame nende vastu võitlema.”
 • “80% eestlastest on homoabielude vastu, järelikult on homoabielud moraalselt lubamatud”
 • “Enamik inimesi tahaks riigile ühte tugevat juhti, järelikult on õigustatud neilt hääletamisõiguse ära võtmine”
 • “Marihuaana on enamikus riikides illegaalne. Me teame, et seaduse rikkumine on halb. Seega inimesed ei tohiks seadust rikkuda ja seepärast peabki marihuaana jääma illegaalseks”
 • “Looduskaitse vajab rohkem raha, sest loodus on meile kõigile oluline ja seepärast tuleb loodust kaitsta”
 • “Naised on üldiselt nõrgemad kui mehed, nii et nad ei tohiks osaleda samadel spordialadel”
 • “Ameeriklased, keda me Euroopas turistidena kohtame, tunduvad rumalad, järelikult ongi USA üks rumalate inimeste riik”
 • ”Aidsihaiged on kõik narkomaanid ja kurjategijad, seega pole meil vaja neid aidata”
 • “Rahvustevaheline sõprus on hea, järelikult me peaksime lõpetama immigratsiooni piiramise”
 • “Nägin unes kassi ja pärast seda kaotasin töö, järelikult kasside unes nägemine on halb”
 • “Kõik vägistajad on nooruses näinud alasti inimeste pilte, järelikult pornograafia põhjustab vägistamist”
 • “Kõik kangete narkootikumide tarbijad on alustanud alkoholi/suitsetamise/kanepi/vee joomisega, järelikult toimivad need hüppelauana kangematele narkootikumidele”
 • “Lubades homoabielusid, tuleb meil järgmisena seadustada nekrofiilia, pedofiilia, zoofiilia ja armastus mehe ja vana saapa vahel”
 • “Kui me legaliseerime marihuaana, pole kaugel ka aeg, kus iga laps saab poest heroiini osta”
 • “USA president räägib, et me peaksime kaitsma rohkem inimõigusi. Samas rikub USA ise inimõigusi Guantanamo vangilaagris, järelikult ei pea meie ka inimõigusi austama”
 • “Mu isa räägib mulle, et suitsetamine on minu tervisele kahjulik, aga ta ise suitsetab, nii et ma ei pea teda kuulama”

Reklaam ja loogika

 1. Paluge õpilastel leida ajalehtedest ja ajakirjadest võimalikult palju reklaame, mis tunduvad neile eksitavad või ekslikul loogikal põhinevad. Paluge reklaamid (muidugi kooskõlastades teiste kodustega) välja lõigata (või kuvatõmmis teha, link salvestada) ja tundi kaasa tuua. Eriti hea on harjutust teha ajal, kui lehtedes on muuhulgas ka palju valimisreklaami.
 2. Jagage õpilastele eelmise peatüki loogikavigade osa ja paluge see läbi lugeda.
 3. Paluge jagada oma reklaamid seal esinevate loogikavigade järgi gruppidesse. Üks võimalus on teha iga tüüpvea kohta A1 leht või dokument, kuhu õpilased saavad oma näited sellest veast esitada. Kui tekib segadus, millist viga mõni reklaam täpselt esindab, võib seda koos arutada.