Tagasi üles
Lisalugemine - Eesti Väitlusselts

Lisalugemine


Demagoogia

Argumendi ümberlükkamiseks on vaja näidata, kuidas selles olevad  loogilised seosed või faktid ei pea paika. Sihilikult vigaste argumentide esitamist nimetatakse ka demagoogiaks ja tõesena tunduvat vigast loogikat demagoogiavõteteks. Üks võimalus vastaste argumenti ümber lükata ongi tunda ära mõni selles peituv demagoogiavõte ja see kuulajale välja tuua. Samas ei ole demagoogiavõtted midagi erilist – tegemist on […]

Loe lähemalt

Viis väitlusvõtet

Eesti Väitlusseltsi poolt koondatud ja välja töötatud viis meetodit koolielu argumenteeritumaks muutmiseks põhinevad väitlusmeetodil. Väitlusmeetod arendab õpilase kriitilise mõtlemise, argumenteerimise ja eneseväljendusoskuseid. Väitlusmeetod ei tähenda ilmtingimata konkreetse formaadi järgi toimuvat debatti, vaid iseloomustab käesoleva juhendi kontekstis laiapõhjalist lähenemisviisi õppimiseks- ja õpetamiseks läbi erinevate kaasavate väitlusmetoodiliste tegevuste, mis kannavad endas edasi argumenteerimise põhitõdesid. Väitlusmetoodilistes tegevustes osalemine […]

Loe lähemalt

Turniirikorraldus

Turniirikorraldus on üks vastutusrikkamaid ja mõneti ehk isegi pingelisemaid väljakutseid, mida väitlusmaailm pakub. Kuigi suurem osa turniirikorraldaja tööst toimub kulisside taga, saades alguse juba kuid või nädalaid enne turniiri reaalset toimumist ja kulmineerudes üsna pingsa nädalavahetusega, on rõõm õnnestunud turniirist ja panusest väitluskogukonnale vähemalt kümme korda sama võimas. Laias laastus järgib turniiri korraldamine üpris sarnast […]

Loe lähemalt

Turniiridirektor

Turniiridirektor on iga väitlusturniiri tähtsaim lüli. Ta ülesanne on vastava tarkvara abil määrata, kes kellega väitlema hakkab.Suurte turniiride turniiridirektoril on väga palju vastutusrikast tööd ning soovitatav on turniiridirektorina kasutada kedagi, kes on varem turniiridirektori ülesandeid täitnud. Väga väikestel turniiridel ei pruugita eraldi turniiridirektorit vajadagi ning turniiridirektori tööd võib teha keegi korraldusmeeskonnast paberi või Microsoft Exceli […]

Loe lähemalt

Rahvusvahelised turniirid

Rahvusvahelistel turniiridel on võimalik väidelda nii keskkooliformaadis kui Briti Parlamentaarses formaadis. Kõige suuremateks võistlusteks on keskkooliformaadis WSDC (World Schools Debating Championships) ja Briti Parlamentaarses formaadis Euroopa- ja maailmameistrivõistlused.

Loe lähemalt

Maailmaformaadid

Kuigi Eestis toimub võistlusväitlus peamiselt kahes formaadis, siis leiab mujalt maailmast mitmeid muid stiile ja formaate väitluse korraldamiseks. See peatükk annab mõnest neist lühikese ülevaate ja kirjeldab lisatud tabeli abil nende reeglistikke.

Loe lähemalt

Tõestusmaterjali leidmine

Töö tõestusmaterjaliga läbib kogu kaasuse koostamise protsessi ning on jaotunud mitmesse faasi. Enne prima facie kaasuse koostamist on hea saada kiire ülevaade valdkonna kohta. Muidu võib mõni oluline argument jääda esmases kaasuses tähelepanuta. Sellist kiiret ülevaadet nimetatakse orientatsiooniks. Orientatsiooni osad on järgmised: tausta mõistmine, peamiste probleemküsimuste teadasaamine, valdkonna võtmematerjalidele viidete leidmine.

Loe lähemalt

Raamatunimekiri

Siit leiad nimekirja olulistest ja huvitavatest raamatutest, mis Sinu arengule hea argumenteerija ja väitlejana kaasa aitavad.

Loe lähemalt

Sõnastik

Väitlusmaastikul kasutatakse palju inglisekeelseid termined, selleks, et neis oleks kergem orienteeruda, on siin ära toodud kõik tähtsamad sõnad, mille tähendust võiks teada.

Loe lähemalt