Tagasi üles
Usundiõpetus - Eesti Väitlusselts

Usundiõpetus

Kategooria: Tunnikavad


Väitlus ei ole üksnes võistluslik hobi, vaid ka meetod, mida on võimalik rakendada igas ainetunnis: nii argumenteerimine, info kriitiline analüüsimine kui ka avalik esinemine kuuluvad väitluse juurde. Eesti Väitlusselts on aegade jooksul loonud hulganisti väitlusmeetodile tuginevaid tunnikavasid, mille abil saavad aineõpetajad juhtida oma õpilasi enda mõtteid põhjalikumalt selgitama ning õpikaaslaste arvamusega arvestama.

Vali roll, kelle kohta lugemist jätkata:

Maailma usundid

Õpilased õpivad tõlgendama ja mõistma erinevaid uske, kasutades argumenteerimis-, avaliku esinemise ja analüütilise kirjutamise oskuseid ning arendades oma infokirjaoskust. Tunni lõpuks suudavad õpilased välja tuua ja eristada erinevaid uske maailmas. Tunnikava sobib 10.–12. klassile.

Maailma usundid

Töö leidmine ja usulised erinevused

Õpilased analüüsivad noore moslemi tüdruku ja tema tööleidmisega seonduvaid probleeme, et arutleda riigi töötuspoliitika üle. Õpilased peavad leidma infot ja seda kontekstualiseerima arvestades usklikke erinevusi. Tunnikava sobib 10.–12. klassile.

Töö leidmine ja usulised erinevused

Rolli kohta sisu puudub.

Rolli kohta sisu puudub.